Provincie zet acht mondiale gemeenten in de bloemetjes

Lokale besturen die in 2022 de 10 mondiale uitdagingen volbrachten

Voor de tweede maal op rij organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen de campagne ’10 mondiale uitdagingen’. Deze keer gingen negen Oost-Vlaamse steden en gemeenten de 10 uitdagingen aan. Elk van die uitdagingen zet het belang van mondiale solidariteit en samenwerking op lokaal vlak in de kijker.

“Via de campagne zijn we erin geslaagd het lokaal mondiaal beleid in Oost-Vlaanderen in de kijker te zetten. De afgelopen twee jaar hebben in totaal 23 Oost-Vlaamse steden en gemeenten de 10 mondiale uitdagingen op een creatieve manier volbracht. Zo realiseerden sommige besturen een structurele verankering rond hun duurzaam aankoopbeleid. Sommige namen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op in de beleidscyclus of communiceerden rond lokaal mondiaal beleid via het gemeentelijk infoblad."

Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Mondiaal Beleid

Eind 2022 hadden acht van de negen lokale besturen alle uitdagingen tot een goed einde gebracht: Beveren, Buggenhout, Gent, Lievegem, Lokeren, Ninove, Sint-Gillis-Waas en Zottegem.

Daarbovenop engageerden vier enthousiaste lokale besturen - die tijdens de eerste campagneronde in 2021 de 10 al hadden volbracht - zich  in 2022 voor een 11e mondiale uitdaging! Het ging om De Pinte, Nazareth, Sint-Niklaas en Wachtebeke.

De Provincie zette deze steden en gemeenten op 28 februari in de bloemetjes. 

10 uitdagingen rond lokaal mondiaal beleid  

De gelauwerde gemeenten volbrachten met succes de volgende 10 mondiale uitdagingen:

  1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema
  2. Organiseer een activiteit rond wereldburgerschap in het lokale cultuurcentrum
  3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
  4. De basisscholen in de gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een mondiaal thema
  5. Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond mondiale thema’s
  6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente
  7. Organiseer een faire markt met sensibiliserend luik
  8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij de bevolking te stimuleren
  9. Zorg dat minstens één extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het gemeentebestuur
  10. Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor het eigen lokaal mondiaal beleid te vergroten

In totaal organiseerden de deelnemende lokale besturen meer dan 80 verschillende activiteiten rond mondiale solidariteit. Ze gingen op zoek naar originele en uitdagende activiteiten voor een gevarieerd doelpubliek in hun stad of gemeente: schoolgaande kinderen, bibliotheekbezoekers, cultuurliefhebbers, middenstanders en marktgangers, gemeentelijk personeel, …  De campagne versterkte samenwerkingen over de verschillende diensten heen en zorgde voor nieuwe partnerschappen rond duurzame ontwikkeling en consumptie, fair trade, wereldburgerschap, enz.

De gelauwerde gemeenten ontvangen een korting van 1000 EUR op trajecten aangeboden in het kader van het Omgevingscontract. Via het Omgevingscontract met de Provincie Oost-Vlaanderen kunnen gemeenten intekenen op een breed aanbod van diensten en projecten rond thema's als milieu, omgeving, klimaat, natuur, mobiliteit, landbouw en economie.

 Vier lokale besturen gingen voor een elfde uitdaging

Van de 15 lokale besturen die deelnamen aan de eerste campagneronde in 2021, gingen er vier voor een elfde uitdaging in 2022. Ze organiseerden een activiteit waarin de vijf pijlers van ‘Agenda 2030’ (de internationale agenda rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties) aan bod kwamen: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.  Dit mondde uit in een globaal duurzaamheidsevent, een mondiale Dag van het Park, een talencafé met wereldwinkelbar en een werelds lentefestival.   

Draaiboek en digitaal inspiratieplatform 

Voor de gemeenten en steden die zich geroepen voelen om in de toekomst alle of enkele mondiale uitdagingen aan te gaan, werkte de Provincie Oost-Vlaanderen een draaiboek uit met informatie, suggesties, tips …   Op het digitale inspiratieplatform www.lokaal-mondiaal-oost-vlaanderen.be vinden ze tal van voorbeelden van concrete lokale activiteiten.   

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiaal Beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiaal Beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent