Skip to Content

Provincie wil meer laagdrempelige reiskantoren voor mensen met een beperkt budget

Nieuwe Rap op Stapkantoren in Haaltert, Lebbeke en Herzele

De Provincie Oost-Vlaanderen wil meer subsidies toekennen aan gemeenten en sociale organisaties om het aanbod Rap op Stapkantoren uit te breiden.

Zo komen er 3 nieuwe kantoren in Haaltert, Lebbeke en Herzele.

Een Rap op Stapkantoor is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor personen met een beperkt budget.

“Na de recente lockdown is de behoefte aan een leuke daguitstap of vakantie veel groter dan voorheen. Zeker bij mensen die in een klein appartement in de stad wonen en een beperkt budget hebben. We willen elke Oost-Vlaming een leuk perspectief kunnen bieden.” 

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Toerisme

Drie nieuwe kantoren

Dankzij de ondersteuning van de Provincie telt Oost-Vlaanderen momenteel het grootste aantal Rap op Stapkantoren van alle provincies. Zo bereikt ze al 12 000 Oost-Vlamingen met een beperkt budget. Toch wil de Provincie graag nog meer gemeenten met een Rap op Stapkantoor.

Recent kende de Provincie Oost-Vlaanderen 9 000 EUR aan subsidies toe aan de lokale besturen van Haaltert, Lebbeke en Herzele voor de opstart van een nieuw kantoor. Ze hoopt dit aanbod nog verder uit te breiden in de toekomst.

Vakantie in eigen land

De zomervakantie staat voor de deur, maar die zal er niet voor iedereen hetzelfde uitzien. Europees onderzoek toont aan dat 1 op 5 Vlamingen zich geen week vakantie buitenshuis kan veroorloven en dat 1 op 4 Vlaamse kinderen opgroeit in een gezin dat nooit op vakantie kan gaan. De kloof tussen wie wel en geen middelen heeft is duidelijk zichtbaar als het aankomt op vrijetijdsbesteding en vakantieplannen.

De Provincie wil deze kloof verkleinen door subsidies te verlenen aan een lokaal bestuur of een sociale organisatie om een Rap op Stapkantoor op te starten. Deze kantoren bieden een uitgebreid reisaanbod aan, dat gaat van toeristische uitstappen, over sport- en cultuuractiviteiten, tot zelfs langere reizen. Ze zoeken naar kortingen en ondersteunen mensen bij de organisatie van hun uitstap. Ze geven bovendien 50% korting op alle brochures van Toerisme Oost-Vlaanderen en verdelen ook het gratis en betaalbaar aanbod van de Provincie Oost-Vlaanderen, gebundeld in een toegankelijke brochure (te downloaden via www.oost-vlaanderen.be/gratisaanbod).

Alle informatie over deze subsidie is te vinden op www.oostvlaanderen.be/subsidie-rapopstap.
Een overzicht van alle Rap op Staplocaties vind je op www.rapopstap.be.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Toerisme
David Talloen Beleidsmedewerker Toerisme
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Toerisme
David Talloen Beleidsmedewerker Toerisme
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent