Skip to Content

Provincie werkt verder aan fietssnelweg F41 in Moerbeke

Infomarkt op 9 november

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan de doortrekking van de fietssnelweg F41 (Antwerpen – Zelzate) door Moerbeke. Het gaat om de verbinding vanaf de Terwestvaart over de oude spoorwegbedding tot aan de bibliotheek van Moerbeke. De Provincie heeft enkele weken geleden de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend en organiseert op woensdag 9 november een infomarkt voor de omwonenden.

Samen met de gemeente Moerbeke en Aquafin zal de Provincie Oost-Vlaanderen de missing link wegwerken op het tracé van de F41. Hiermee zet de Provincie prioritair in op de verdere voltooiing en optimalisering van de fietssnelweg. De F41 is immers een zeer belangrijke link tussen de grote woonkernen in het noorden van het Waasland en de havengebieden van Gent en Antwerpen.

Het gaat over een traject van 1000 meter met drie kruispunten en aansluitingen op de bestaande (fiets)infrastructuur. Ter hoogte van de oversteek van de Spoorwegstraat nabij de bibliotheek komen verkeerslichten. Verderop wordt de Terwestvaart geknipt voor autoverkeer. Dit gebeurt in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan van Moerbeke.

Samen met de aanleg van de fietssnelweg F41 wordt een parkzone aangelegd ter hoogte van de oude spoorwegbedding en wordt de waterhuishouding van de dorpskom van Moerbeke verbeterd. Er wordt ook een stuk fietspad aangelegd tot aan de rotonde Opperstraat. Dat zal in een latere fase aantakken op de fietssnelweg F412 Lokeren - Moerbeke.

De F412 is op dit moment al aangelegd op de oude spoorwegbedding. Die loopt van in het centrum van Lokeren tot aan de kruising met de Eksaardedam in Moerbeke aan de andere kant van de Moervaart. In het kader van het landschapsproject Moervaartvallei ligt het idee op tafel om ook de spoorwegberm vanaf Eksaardedam toegankelijk te maken voor fietsers, met de renovatie van de Vapeurbrug als sluitstuk.

De uitvoering van de werken die nu voorgesteld worden is gepland voor 2023.

Infomarkt

Op woensdag 9 november 2022 van 16 tot 20 uur is er een infomarkt in de bibliotheek van Moerbeke.Buurtbewoners kunnen de plannen inkijken en vragen stellen. Burgemeester Robby De Caluwé, schepenen Stijn Deschepper en Koen Mertens alsook vertegenwoordigers van de Provincie en Aquafin zullen aanwezig zijn.

"Met de infomarkt hopen we de omwonenden alvast warm maken voor het toekomstige nieuw stuk fietssnelweg. Als buurtbewoners worden zij immers de allereerste gebruikers. We polsen ook naar de vragen en eventuele bekommernissen bij de mensen, om daar in de mate van het mogelijke uiteraard ook effectief rekening mee te houden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit  

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent