Skip to Content

Provincie werkt verder aan de realisatie van fietssnelweg F7 Gent-Kortrijk: fietsbrug Volhardingslaan (N35) in Deinze

De omgevingsvergunning voor de fietssnelwegbrug is in aanvraag. Ook twee kleinere fietsbruggen over de Velostraat en de Sint-Hubertusstraat maken deel uit van het project. Het openbaar onderzoek loopt t.e.m. 17 juli.

Fietsbrug Volhardingslaan

De fietsbrug is een belangrijke ‘missing link’ tussen het station van Deinze, deelgemeente Petegem en de gemeente Zulte. Hiermee kan de fietser de gewestweg N43 vermijden en de drukke ring van Deinze conflictvrij kruisen. De bruggen voldoen aan de bepalingen van het vademecum fietsvoorzieningen. De breedte van vier meter garandeert voldoende ruimte voor speed-pedelecs.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit:

“Deze fietsbrug slaat letterlijk een brug tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de fietssnelweg tussen Gent en Kortrijk en tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de stad Deinze. Hiervoor is een goede samenwerking noodzakelijk en daar ben ik alle projectpartners enorm dankbaar voor. Ik hoop dat we de brug eind 2020 samen kunnen infietsen."

De voorbereiding en de realisatie gebeurt in nauw overleg met de stad Deinze, die o.m. instaat voor het ter beschikking stellen van de noodzakelijke gronden en het organiseren van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Het beleid in Deinze heeft veel aandacht voor de fiets. In 2018 werd de stad uitgeroepen tot Fietsstad van het jaar.

“Deinze zet al vele jaren in op haar fietsbeleid en werd hiervoor in 2015 en 2018 beloond met de titel Fietsstad. De fietsbrug over de Volhardingslaan is een essentieel onderdeel in het fietsroutenetwerk van Deinze en zal het gebruik van de fiets in onze stad alleen maar doen toenemen," stelt burgemeester Jan Vermeulen, bevoegd voor duurzaamheid en fietsbeleid.

De totale kostprijs van ca. 2 mio euro (incl. studiekosten) wordt gedragen door

  • EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling): 760.000 euro
  • AWV (Agentschap Wegen en Verkeer): 600.000 euro
  • Provincie Oost-Vlaanderen (trekker van het project): 324.000 euro
  • MOW (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) : 324.000 euro

Bureau SBE uit Sint-Niklaas staat in voor het ontwerp en de begeleiding van de bouw. Het voorgestelde ontwerp is een lichte metalen structuur met beperkte impact op de omgeving. 

Omgevingsvergunningsaanvraag

Het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag loopt tot en met 17 juli 2019. 

  • Info en raadplegen plannen: dienst Omgeving van de stad Deinze, dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze
  • Open: dagelijks (ma – vrij) van 9 tot 12 uur en op dinsdag ook van 14 tot 18 uur. 
  • Op dinsdag 9 juli van 16 tot 18 uur is een medewerker van de dienst Mobiliteit van de Provincie aanwezig.

Oost-Vlaamse fietssnelwegen

De fietssnelwegbrug is onderdeel van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk (41,5 km, waarvan 27,2 km op Oost-Vlaams grondgebied). De F7 maakt deel uit van een netwerk van ca. 690 km fietssnelwegen in (Oost-)Vlaanderen. Op deze fietssnelwegen sluit een fijnmazig netwerk van lokale en bovenlokale fietsroutes aan. Aan de fietssnelweg F7 Gent-Deinze-Waregem-Kortrijk wordt al enkele jaren doorgewerkt:

  • Tussen Gent (Burggravenlaan, F400) en Deinze (station) is fietssnelweg F7 grotendeels gerealiseerd: nog 2,5 van de 15,4 km te realiseren (realisatiegraad >80%).
  • Tussen Deinze-station en de provinciegrens (ca 11,8 km) is meer dan de helft gerealiseerd.
  • De rest is in planning, in vergunningsfase (fietsbrug Volhardingslaan), of in aanleg.  

De Provincie is hét fietsbestuur bij uitstek. De versnelde uitbouw van een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is een prioriteit. De fietssnelwegen vormen de ruggengraat van dit fietsroutenetwerk en verbinden steden, havengebieden en regio’s met elkaar. Meer dan 30% van de Vlamingen woont op minder dan 7,5 kilometer van het werk en meer dan de helft van onze  verplaatsingen zijn minder dan 5 km. Perfect fietsbare afstanden, zeker met de elektrische fiets en de realisatie van de fietssnelwegen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Jan Vermeulen burgemeester Deinze
Bart Van Thuyne schepen van Mobiliteit Deinze
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Jan Vermeulen burgemeester Deinze
Bart Van Thuyne schepen van Mobiliteit Deinze
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent