Skip to Content

Provincie wakkert renovatiegolf aan in Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaamse woningen zijn vaak verouderd en energieverslindend. 32,5% van het Oost-Vlaamse patrimonium dateert van voor 1946. Dat is een pak meer dan het Vlaamse gemiddelde (27%). Onder de vlag ‘Oost-Vlaanderen renoveert!’ zet het provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (DuWoBo) lokale renovatieprojecten op met steden en gemeenten. Met succes: maar liefst een op de drie gemeenten doet mee. Nieuw zijn ook de ‘noodkoopprojecten’ die mensen met een beperkt budget de kans bieden om hun woning energiezuinig te renoveren.

Woningeigenaars hebben niet altijd de middelen, kennis of tijd om hun woning energiezuinig en toekomstgericht te maken. De renovatiegraad in Vlaanderen bedraagt niet eens 1%, en Oost-Vlaanderen zit zelfs nog onder dit gemiddelde.

"Samen met de gemeenten moedigt de Provincie iedere Oost-Vlaming aan om, onafhankelijk van zijn of haar financiële middelen, klimaatgezond te renoveren. Met ‘Oost-Vlaanderen renoveert’ brengen we de renovatiegolf in onze provincie aan het rollen, en wat mij betreft mag die golf gerust uitgroeien tot een tsunami!"

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Energie

Een kwart van de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen wordt veroorzaakt door de verwarming van onze woningen via fossiele brandstoffen. Met ‘Oost-Vlaanderen renoveert!’ wil de Provincie woningeigenaars deskundig advies bieden, alsook een volledig ontzorgingstraject voor de uitvoering van de werken. Het project kreeg in 2019 een subsidie uit het Vlaams Klimaatfonds. Daarnaast worden ook de vergoedingen ingezet die elektriciteitsnetwerkbeheerder Fluvius aan renovatiebegeleiders uitkeert. Het project loopt nog tot 2023.

Veel woningen zijn nog niet aangepast aan de veranderende klimaatomstandigheden met afwisselend heel warme en droge periodes, en intense regenbuien. Aan het huidige renovatietempo halen we de klimaatdoelstellingen niet en blijven we in de zomer puffen in onze te hete huizen terwijl we ons in de winter arm stoken. Veel woningeigenaars hebben echter geen goed zicht op wat er precies aan hun woning moet gebeuren. Velen zien ook op tegen de renovatiewerken en de administratie die daarbij komt kijken.

Lokale renovatieprojecten

De Provincie zit meer dan op koers om de doelstelling te halen voor de renovatie van minstens 900 particuliere woningen. Het enthousiasme van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten overtreft de oorspronkelijke doelstelling om in minstens tien gemeenten een renovatieproject op te zetten.

De coronamaatregelen bemoeilijkten de bekendmaking van deze ontzorgingstrajecten via infoavonden en het bezoek van renovatieadviseurs en -ontzorgers bij de woningeigenaars thuis. Toch genereerde de start van deze renovatieprojecten in 2020 meer dan 250 aanvragen voor renovatieadvies. Daarnaast werd al voor meer dan 170 woningen begeleiding van de renovatiewerken opgestart.

Met het reguliere aanbod van ‘Oost-Vlaanderen renoveert’ bereikt de Provincie particuliere woningeigenaars die in staat zijn met eigen financiële middelen de nodige renovatiewerken uit te voeren.

Noodkoopprojecten

Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt, omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden. Vaak scoren die woningen slecht op het gebied van veiligheid en energiezuinigheid. De eigenaars hebben niet de financiële ruimte om de nodige werken te laten uitvoeren.

In Geraardsbergen, Ninove en Sint-Niklaas zullen in totaal ook 70 noodkopers zich kunnen laten begeleiden bij de renovatie van hun woning. Bovendien krijgen ze via het lokale Energiehuis en OCMW financiële ondersteuning voor de uitvoering van de werken. In Wetteren wordt nu een vierde noodkoopproject voorbereid.

Als partner in deze noodkoopprojecten biedt de Provincie bouwtechnisch advies en renovatiebegeleiding. De financiële ondersteuning van de renovatiewerken zelf gebeurt met middelen van het Vlaams Noodkoopfonds. Dit in de vorm van renteloze leningen van 25 000 EUR die de woningeigenaar pas moet terugbetalen bij verkoop van de woning of bij verhuizing.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en Energie
Katrijn Gijsel beleidsmedewerker Klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en Energie
Katrijn Gijsel beleidsmedewerker Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent