Skip to Content

Provincie waardeert kasteel van Bladelin in Middelburg op tot provinciale erfgoedsite

In 2021 start de Provincie Oost-Vlaanderen met het opwaarderen van de archeologische kasteelsite van Pieter Bladelin langs de Kasteelstraat in Middelburg (Maldegem) tot een provinciale erfgoedsite. Het bekomen van de omgevingsvergunning was de laatste administratieve stap. Deze is nu verleend. 

Samen met de andere sporen van Bladelin in Middelburg zal de provinciale erfgoedsite een nieuwe cultuurtoeristische trekpleister worden. Een nieuwe troef voor Oost-Vlaanderen.

“Dit is een zeer mooi project: de kasteelsite is een beschermd archeologisch monument en verwijst naar een belangrijke historische figuur. We gaan dit duidelijk maken zonder de archeologische resten te beschadigen. We behouden ook een deel open ruimte. Het wordt een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en een boeiend attractiepunt voor bezoekers. Daarmee komt Middelburg in het goede gezelschap van onze andere provinciale erfgoedsites Ename, Archeocentrum Velzeke, Mola Molencentrum en Scheepswerven Baasrode. We zijn bijzonder opgetogen over de goede samenwerking met de omwonenden en met de gemeente Maldegem in dit dossier.”

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Kasteel in cortenstaal

De contouren van het kasteel worden in cortenstaal gemarkeerd. De voormalige omwallingen en grachten worden terug een beetje opgehoogd en uitgediept. Er blijft ook een deel open ruimte dat occasioneel voor activiteiten kan worden gebruikt.

Zo worden de archeologische restanten niet beschadigd. Deze bevinden zich namelijk nog onder het maaiveld, slechts enkele centimeters onder onze voeten. Na de opgraving werden ze terug toegedekt met aarde om ze te beschermen. De site werd in 2005 immers door de Vlaamse overheid beschermd als archeologisch monument.

Pieter Bladelin

Pieter Bladelin was een belangrijk financieel ambtenaar van de hertogen van Bourgondië in de 15de eeuw. In 1440 begon hij eigendommen te kopen langs de weg van Brugge naar Aardenburg. Hij bouwde er een kasteel dat zijn zomerresidentie werd. Niemand minder dan hertog Karel de Stoute, zijn gemalin Margaretha van York en zijn dochter Maria van Bourgondië verbleven hier enkele weken. Na dit kasteel volgde nog een kerk (waarvoor hij een schilderij liet maken door Rogier Van der Weyden, dat nu in Berlijn hangt), een klooster en nog veel meer. Het begin van Middelburg!

Lopende procedure

Het gemeentebestuur van Maldegem leverde op 26 oktober een omgevingsvergunning af aan de Provincie, nadat het hiervoor positief advies kreeg van de gemeentelijke erfgoedcel. Ondertussen werd de omgevingsvergunning geafficheerd. Er waren 30 dagen voor eventuele bezwaren. Ook een archeologienota en een verslag van het grondverzet werden al opgemaakt.

De Provincie maakt nu een geactualiseerd bestek op en schrijft een prijsvraag uit conform de wet op de overheidsopdrachten. Aannemers moeten referenties voorleggen. De aanbesteding van de opdracht en de uitvoering van de werken is gepland in 2021. De eigenlijke werken nemen twee maanden in beslag en worden ingepland naargelang de weersomstandigheden. Werfbegeleiding door archeologen is voorzien.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent