Provincie voorziet gevarieerd aanbod tijdens Week van het Bos

8 tot 15 oktober

Dit jaar trekt de Week van het Bos de kaart van de biodiversiteit. Van 8 tot 15 oktober 2023 is iedereen van harte welkom om van de provinciale bosdomeinen te komen genieten en er op ontdekking te gaan. Het volledige programma met een gevarieerd aanbod voor jong en oud vind je op www.oost-vlaanderen.be/week-van-het-bos

Het provinciebestuur beheert op zijn grondgebied een vijftiental bossen, groot en klein, in totaal goed voor zo’n 875 ha. Met slechts 5,5% bos is Oost-Vlaanderen een bosarme regio, maar de Provincie zet zich in voor meer bos.

"Als Provincie konden we deze legislatuur onze eigen bos- en natuurgebieden al met ruim 10% uitbreiden. Zowel in kwantiteit maar ook in kwaliteit betekent dat een zeer grote aanwinst voor onze provincie en haar inwoners. We heten iedereen welkom om tijdens de Week van het Bos onze provinciale bossen te komen ontdekken, bij te leren over de natuur en stil te staan bij het ongelofelijke belang van bossen!"

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu, Klimaat en Natuur

Tijd voor biodiversiteit

De Week van het Bos wil de aandacht vestigen op het ongelofelijke belang van bossen en specifiek op biodiversiteit. Bossen zijn meer dan een verzameling bomen. Een biodivers bos is een bos met een grote variëteit aan verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Maar ook kruiden, struiken, open plekken, dood hout en een verscheidenheid aan dieren horen bij het bos.

In een biodivers bos zijn er bovendien veel interacties tussen de soorten. Paddenstoelen groeien op dood hout en vormen onmisbaar voedsel voor specifieke keversoorten, die op hun beurt een lekker maal vormen voor vogels of zoogdieren. Hoe groter de biodiversiteit, hoe waardevoller het bos en hoe beter het bos bestand is tegen ziektes, droogte, erosie en klimaatverandering.

Iedereen wint bij biodiversiteit: niet alleen het bos, maar ook omwonenden en recreanten. Een biodivers, gemengd bos heeft een veel grotere belevingswaarde dan een weinig biodivers bos dat enkel bestaat uit bijvoorbeeld monotone naaldboomaanplantingen.

Bosmanshoeckbos: van noodlijdend naaldbos naar klimaatrobuust bos

Het Bosmanshoeckbos in Sint-Niklaas is een van de bossen die je kan ontdekken tijdens de Week van het Bos en waar de Provincie werkt aan de verhoging van de biodiversiteit. Het provinciebestuur kocht dit bos, dat aansluit op het provinciaal recreatiedomein de Ster, in 2019.

Via doelgericht natuurbeheer verhoogt de Provincie de ecologische waarde van het bos. De biologische waarde wordt versterkt en er worden kansen gecreëerd voor biodiversiteit. Zo werden sommige naaldbomen gekapt om meer lichtinval te creëren en plaats te maken voor inheemse plantensoorten. Een poel werd hersteld, wandelpaden beter toegankelijk gemaakt, enkele zitbanken geplaatst en er werden bijkomende bloeiende struiksoorten geplant.

Extra wandelpaden bieden een grote meerwaarde aan de inwoners van deze dichtbebouwde regio met zeer weinig kans op bos- en natuurbeleving. De ingang van het provinciaal recreatiedomein De Ster bevindt zich op slechts enkele honderden meters, zodat de bestaande publieksvoorzieningen zoals parking, cafetaria en speelzones ook voor natuurliefhebbers binnen bereik liggen. De uitdaging is om het Bosmanshoeckbos op termijn verder te verbinden met de faciliteiten van De Ster, met minimale impact op de natuur.

Ruim aanbod aan activiteiten

Op verschillende locaties in de provinciale bossen en in de natuur- en recreatiedomeinen kan je terecht voor activiteiten tijdens de Week van het Bos.

"Onze recreatiedomeinen baden in het groen. We zetten daar ook heel bewust op in: een wandeling in het groen is niet alleen leuk en ontspannend, het is ook nog eens gezond."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu, Klimaat en Natuur
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Tine Depré directie Recreatiedomeinen
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu, Klimaat en Natuur
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Tine Depré directie Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent