Skip to Content

Provincie viert 175-jarige Roomanmolen in Sint-Gillis-Waas met 50ste Erfgoedsprokkel

Zondag stelt de Provincie Oost-Vlaanderen haar nieuwste, en vijftigste, Erfgoedsprokkel voor. Dit maal richt ze de schijnwerpers op haar eigen Roomanmolen in Sint-Pauwels. Het is de hoogste (historische) windmolen van Oost-Vlaanderen die dit weekend zijn 175ste verjaardag viert en door de recente restauratie in topconditie verkeert. Het hele weekend zijn er rondleidingen en animatie ter gelegenheid van het ‘Ambachtelijk Weekend van het Waasland’.

“De net gerestaureerde Roomanmolen is een van de provinciale parels in Oost-Vlaanderen die we samen met het gemeentebestuur en vrijwillige molenaars in stand houden. Een Erfgoedsprokkel over deze molen, die op zijn 175ste verjaardag schittert als nooit tevoren, mocht dan ook niet ontbreken! De 50ste Erfgoedsprokkel ondertussen in een mooie reeks die je Oost-Vlaams erfgoed laat (her)ontdekken, een prachtige mijlpaal!”

Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Nieuwe Erfgoedsprokkel over oude molen

De nieuwe Erfgoedsprokkel vertelt in 16 bladzijden woord en beeld het 175-jarige bestaan van de stenen windmolen en legt zelfs enkele nieuwe ontdekkingen bloot! Deze molen is met zijn 24 meter de hoogste van Oost-Vlaanderen. Het is ook de enige overblijvende van vijf molens in Sint-Pauwels.

Petrus Johannes Persoon bouwde hem in 1846-1847. Hij won de klei op de locatie zelf en bakte de bakstenen in ter plaatse opgetrokken veldovens - vandaar de oorspronkelijke naam ‘Gelaagmolen’. In de molen werden ook onderdelen gebruikt van een oudere, tot nog toe onbekende, molen en zelfs balken die waarschijnlijk afkomstig zijn uit een sluis.

In 1895 werd de familie Rooman,  ook bekend van een Roomanmolen in Belsele, Sint-Pauwels en Meerdonk, eigenaar van de molen. Huwelijken linkten hen daarenboven aan de molenaarsfamilie Hillegeer van de ondertussen verdwenen S’Hondsmolen (Sint-Pauwels).

In 2002-2003 moest de toenmalige eigenaar Arnold Van Dorpe de molen met spijt in het hart van de hand doen. De burgemeester trok aan de alarmbel bij de Provincie en de rest is geschiedenis.

Je leest het allemaal in de nieuwste, 50ste Erfgoedsprokkel! Deze is beschikbaar vanaf zondagmiddag 21 augustus. Download de Erfgoedsprokkel gratis van www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels, of haal je papieren exemplaar op de desbetreffende locatie.

Eeuwenoud ambacht

Tijdens het weekend van 20 en 21 augustus staan ambachten centraal in het Waasland. Aan de Roomanmolen komt uiteraard het ambacht van de molenaar aan bod. Vroeger had ieder dorp minstens één molen. Vandaag blijven er in Vlaanderen nog maar een tiental beroepsmolenaars over, maar houden ook ruim driehonderd vrijwillige molenaars de molens draaiende. De provinciale erfgoedsite Mola Molencentrum ondersteunt dit onder meer door molenaars mee op te leiden.

Programma feestweekend

Dit weekend zorgen de molenaars voor rondleidingen, is er animatie en een terras in en rond de molen die ambachtelijk spelt tot biospeltmeel maalt. De“Sinpalse” meester-brouwer Koen De Cock creëerde voor deze gelegenheid twee nieuwe bieren met de veelzeggende namen “Assekop” en “Bonkeleir”. Die kunnen exclusief dit weekend worden gedegusteerd. Het volledige programma van het feestweekend vind je op www.roomanmolen.be.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent