Skip to Content

Provincie verzamelt enten bekende treurbeuk protestantse kerkhof Korsele (Horebeke)

Op woensdag 12 januari verzamelde de erfgoedconsulent landschapszorg van Provincie Oost-Vlaanderen samen met de boomspecialist van het Arboretum Rivierenhof entmateriaal van de bekende treurbeuk op het protestantse kerkhof van Korsele. Dat gebeurt op vraag van de gemeente Horebeke omdat de boom zo iconisch en genetisch zo waardevol is.

Eén van de oudste treurbeuken

Korsele huisvest de enige protestantse gemeenschap in België die sinds 1554 ononderbroken heeft bestaan. Het kerkhof werd in 1824 geschonken door Willem I. Achteraan het perceel groeit een opgaande treurbeuk (Fagus sylvatica 'Pendula'). Met zijn stam van ca. zes meter en weelderig afhangende vertakkingen bepaalt deze reus het karakter van de begraafplaats. Aan zijn wortels een ingegroeide grafsteen van 1867. Met zijn bijna 200 jaar is dit een van de oudste treurbeuken van het land.

Erfgoedbomen behouden

"Deze indrukwekkende boom is sinds 1982 beschermd als monument. Hij verdient zonder twijfel een plaatsje in het erfgoedbomenproject van Provincie Oost-Vlaanderen. Bij dit project verzamelen de provinciale erfgoedconsulenten in samenwerking met specialisten enten, stekken of zaden van waardevolle historische bomen zoals bijvoorbeeld eerder de Vollander in Zottegem."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

"De treurbeuk is echt een prachtig, bijzonder stuk erfgoed. We moeten dit koesteren. Het is absoluut een meerwaarde dat de Provincie zorgt voor een ent. Dan zijn we erop voorbereid mocht die ooit sneuvelen. Maar we doen er alles aan opdat dit nog lang mag duren."

Hendrik Blommaert, schepen Horebeke

Vermeerdering en opkweek van de boompjes gebeurt in samenwerking met provinciaal domein Het Leen, Arboretum Rivierenhof en het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Als de originele boom zou sterven - door ouderdom, ziekte of een gebeurtenis zoals een storm - biedt de Provincie het plantgoed terug aan. Afhankelijk van de situatie plant men dan een nakomeling van de erfgoedboom terug op de oorspronkelijke plaats, of op een andere erfgoedlocatie. Op die manier blijft het eeuwenoud genetisch materiaal van veteraanbomen verder leven. Via het erfgoedbomenproject zet Provincie Oost-Vlaanderen in op het behoud van waardevol houtig erfgoed en bewaart het genetische diversiteit. Soorten kunnen zich zo beter beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering.

Volg het project

In 2021 zijn er dankzij het erfgoedbomenproject meer dan 100 baby-erfgoedbomen gekweekt. De winter is de uitgelezen periode om te enten en te stekken. In 2022 komt beuk maar ook eik en meidoorn aan de beurt. De vermeerdering van een beuk is niet zo gemakkelijk.

Wie een beschermde 'veteraanboom' in nood kent of een erfgoedboom op een erfgoedlocatie wil planten, kan mailen naar erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be. Volg de Facebookpagina van het Provinciaal Erfgoedcentrum om op de hoogte te blijven.

Lees je graag over de geschiedenis en het erfgoed van Korsele? Download dan gratis de Erfgoedsprokkel ‘Geuzenhoek Horebeke’ op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent