Skip to Content

Provincie verlengt samenwerking rond thuiszorg in Roemenië tot 2019

Op 4 juli heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de samenwerking verlengd om de thuiszorgdienst Crucea Alb-Galbena (CAG) in het Roemeense departement Buzau te ondersteunen.

Samen met het Wit-Gele-Kruis Vlaanderen en met steun van de lokale overheid realiseert CAG thuiszorg in Roemenië. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt dit project sinds 2010, en heeft de samenwerking nu verlengd voor drie extra jaren.

Toegang tot gezondheidszorg van goede kwaliteit is een basisrecht voor iedereen. Thuis- en maatschappelijke zorgdiensten zijn een belangrijke pijler voor een toegankelijk, maar ook betaalbaar zorgsysteem. Dit is niet alleen bij ons het geval, maar des te meer in een land als Roemenië, waar deze dienstverlening nog in de kinderschoenen staat. Door onze steun en inbreng van expertise dragen we als mondiaal solidaire provincie ook bij tot duurzame ontwikkeling in Europa.

Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking

Cristina Vasile, directeur van CAG Buzau, is al sinds het prille begin bij de samenwerking betrokken:

Toen de Provincie Oost-Vlaanderen startte met de ondersteuning, was thuiszorg zo goed als onbestaand in Roemenië. Als verpleegster liep ik in Oost-Vlaanderen stage rond thuiszorg. Sindsdien werk ik mee aan de uitbouw van de thuiszorgdiensten in Buzau.

Grote zorgnoden

Er zijn weinig artsen in het departement Buzau. Heel wat gemeenten hebben zelfs geen huisarts. De medische noden zijn dan ook groot, zegt Cristina Vasile:

CAG Buzau is de enige organisatie die zich in onze streek ontfermt over patiënten met zware zorgnoden, over arme gezinnen die de kost voor de zorg niet kunnen dragen of in afgelegen dorpen wonen. Er is gebrek aan preventie en basiseducatie over hygiëne. We worden vaak geconfronteerd met aandoeningen die vermeden kunnen worden. En dan is er nog de grote armoede. We zien vaak schrijnende toestanden, zowel op medisch als op sociaal vlak.

De thuisverplegers van CAG bieden zowel medische als sociale zorg. Cristina Vasile:

We kiezen bewust voor een holistische benadering van de patiënten, wat vernieuwend is voor de Roemeense context. We hebben twee sociaal werkers en tal van vrijwilligers, waaronder een kinesist en een psycholoog. We werken ook samen met het ziekenhuis en ondersteunen de communicatie tussen patiënt en specialist.

Samenwerking loont

De steun van de Provincie Oost-Vlaanderen werpt vruchten af, aldus Cristina Vasile:

Crucea Alb Galbena is uitgegroeid tot een organisatie die bekend staat om zijn kwalitatieve zorg. De financiering geeft ademruimte en de mogelijkheid om patiënten met zware zorgnoden ook goed te behandelen. Dankzij de samenwerking worden we ook vanuit de overheid erkend als de betere zorgverlener.

De resultaten zijn hoopgevend, maar Cristina Vasile beklemtoont de blijvende nood aan middelen en infrastructuur. Ook hoopgevend is dat de overheid van het departement Buzau zich inzet voor de verdere uitbouw van de thuiszorg. Voor de periode 2017 – 2019 kan CAG Buzau alvast op verdere steun rekenen van de Provincie Oost-Vlaanderen, met een overeenkomst voor een afbouwende financiering van 20 000 naar 10 000 euro.

Cristina Vasile (directeur CAG Buzau) en Emanoil Neagu (voorzitter Departement Buzau) tekenen de samenwerkingsovereenkomst in het Provinciehuis
Cristina Vasile (directeur CAG Buzau) en Emanoil Neagu (voorzitter Departement Buzau) tekenen de samenwerkingsovereenkomst in het Provinciehuis
Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Welzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Marie-Paule De Wael beleidscoördinator Mondiale Solidariteit
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Welzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Marie-Paule De Wael beleidscoördinator Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent