Skip to Content

Provincie verleent toekomstgericht (ver)bouwadvies tijdens de BIS-Beurs

8 tot 16 oktober 2022

Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 oktober gaat in Flanders Expo in Gent het Bouw- en InterieurSalon (BIS) door. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen houdt er stand in hal 1. Bouwers en verbouwers kunnen met alle vragen terecht bij ervaren adviseurs. Die adviezen houden rekening met het veranderende klimaat en de economische realiteit. Daarom is er ook ruim aandacht voor circulaire isolatiematerialen van natuurlijke oorsprong.

De huishoudens zorgden in Oost-Vlaanderen voor 28,6% van de totale CO2-uitstoot in 2020. Het gaat hier over de CO2-uitstoot veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen in onze woningen. De CO2-uitstoot van de gezinnen evolueerde van 2 864 363 ton in 2012 naar 2 241 555 ton in 2020, een daling van 22%.*

"Gezinnen hebben er alle belang bij minder energie te verbruiken, de woning beter te isoleren en meer energie te oogsten uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en aardwarmte. Die transitie is nu volop aan de gang, het aandeel van de gezinnen in de totale CO2-uitstoot zakt. Het provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen helpt burgers op weg en verleent deskundig en onafhankelijk (ver)bouwadvies, zonder enig commercieel belang of verkoopdoel. Onze renovatieadviseurs gaan op zoek naar de best passende (ver)bouwoplossing voor de eigenaar én voor het klimaat."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

Is jouw woning klaar voor de toekomst?

De (ver)bouwadviezen van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen houden niet alleen rekening met bouwtechnische elementen; ze verlenen ook hittebestendig of overstromingsveilig advies. Er is dus aandacht voor de klimaatverandering die extremen zoals hitte, droogte en wateroverlast veroorzaakt. Die extremen hebben ook gevolgen voor onze manier van wonen: we zorgen er beter voor dat onze woningen zuinig maar warm zijn in de winter, verkoeling bieden tijdens hittedagen, compact gebouwd zijn met zo min mogelijk verharding. Door verstandig en toekomstgericht te (ver)bouwen, hebben burgers positieve invloed op de klimaatverandering. Een airco koelt uiteraard de woning op hete dagen, maar vreet ook energie en zorgt voor extra CO2-uitstoot. Zo wordt de klimaatopwarming alleen maar versneld.
Huiseigenaars kunnen ook natuurlijke koelte en schaduw creëren via bomen en struiken, groengevels of een groendak. Insecten, bijen en vogels profiteren mee. Door verharding rond de woning te beperken of te kiezen voor waterdoorlatende materialen, sparen burgers niet alleen budget, ze helpen ook mee om droogte op lange termijn te voorkomen.

Op zaterdag 8 oktober van 12.30 tot 13.30 uur organiseert het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen een gratis infosessie over dit thema. Er kunnen 50 personen deelnemen.

Alternatieve bouw- en isolatiematerialen

De fabricatie van traditionele bouw- en isolatiematerialen leggen vaak een groot beslag op onze omgeving en grondstoffen. De ontginning van klei voor baksteen en dakpannen, de energievretende productie van cement, het vervaardigen van PUR-isolatieplaten uit fossiele aardolie, de chemische behandeling van glas- of steenwol … alle zorgen ze voor een enorme ecologische voetafdruk.

Op de stand van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen krijgen bezoekers daarom een overzicht van duurzame materialen die voor (ver)bouwtoepassingen beschikbaar zijn. Er zijn stalen aanwezig van circulaire en/of bio-based materialen.

Een materiaal is biobased wanneer het én natuurlijk én van plantaardige of dierlijke oorsprong is. Circulair betekent dat het materiaal later opnieuw kan hergebruikt worden. Ook de manier van installeren is daarom belangrijk: verlijmde materialen kunnen niet opnieuw gebruikt worden.

Natuurlijke isolatie is vaak goedkoper dan synthetische stoffen, gezien het veelal om rest- of bijproducten gaat die op deze manier toch nog enigszins nuttig kunnen worden gebruikt. Het bekendste en meest authentieke product is wellicht stro. Stro is een restproduct van de landbouw, is relatief goedkoop en kan perfect gebruikt worden als isolatie bij nieuwbouw.
Er is ook cellulose, wat gemaakt wordt van gerecycleerd papier. Het voordeel van deze papiervlokken is dat ze ingeblazen worden en dus in elk gaatje en kiertje terecht komen waardoor de isolatie zo optimaal mogelijk wordt verspreid.
Andere natuurlijke bouwmaterialen zijn kurk, hennep, schelpen, leempleister, vlas- en katoendeken (gerecycleerd uit oude jeans),...

* Bron: www.provincies.incijfers.be – rapport klimaat energie met onderliggende link: https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_41002

 

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat
Liesbeth De Vetter coördinator Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat
Liesbeth De Vetter coördinator Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent