Skip to Content

Provincie verleent subsidies voor het heraanleggen van trage wegen in Oudenaarde, Maarkedal en Nazareth

De Stad Oudenaarde, gemeente Maarkedal en gemeente Nazareth willen trage wegen heraanleggen en ontvangen daarvoor een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het trage wegennetwerk. Hiertoe ondersteunen we gemeenten bij het heraanleggen van trage wegen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Voetweg in Oudenaarde en Kruisem

De stad Oudenaarde wil voetweg 40 in Mullem (Oudenaarde) en Huise (Kruisem) heraanleggen.

Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk en vormt een functionele verbinding tussen deze twee deelgemeenten.

De Oost-Vlaamse deputatie kent een subsidie toe van 17 584,69 EUR voor het herinrichten van de weg.

Buurtweg in Maarkedal

De gemeente Maarkedal wil buurtweg 74 heraanleggen. Deze vormt een veilig alternatief voor fietsverkeer in de deelgemeente Schorisse.

Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk. De deputatie kent een subsidie toe van 16 177,60 EUR voor het herinrichten van de buurtweg 74.

Voetwegen in Nazareth

De gemeente Nazareth wil trage wegen heraanleggen, namelijk voetweg 102 (+133) en de verbinding tussen ’s Gravenstraat en Lindenstraat in Nazareth (voetweg 131).

Deze wegen maken deel uit van het tragewegennetwerk en zullen, na aanleg, ook veilige fietsverbindingen zijn. De deputatie kent een subsidie toe van 33 194,22 EUR voor het herinrichten van de weg.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent