Skip to Content

Provincie verleent bijstand aan overstroomde erfgoedinstellingen en -sites in Namen

Naar aanleiding van het noodweer in de Provincie Namen stelt de Provincie Oost-Vlaanderen haar erfgoeddepot en middelen open voor getroffen erfgoedinstellingen en -sites.

Het Agence Wallone Du Patrimoine (AWaP) zoekt opvang voor opgravingsarchieven en collecties die onder water staan. De erfgoeddepots van de verschillende Provincies beschikken over opslagruimte waarmee ze andere erfgoeddepots in geval van nood bijstaan. 

"We weten welke capaciteit we de komende jaren nodig hebben voor onze reguliere werking en kunnen dus eenvoudig een deel van de restruimte beschikbaar stellen voor een bepaalde tijdsperiode."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Op dit moment wordt de schade opgemeten. Concrete acties en hulpmiddelen stemt men in een volgende fase af op de omvang van de noden. Het Erfgoeddepot Ename engageert zich nu al om een volume van het eigen depot open te stellen voor tijdelijke opslag en om materiaal te drogen. Het Archeodepot Velzeke gaat na wat haalbaar is qua hulpverlening. Materiaal van de Provinciale Uitleendienst wordt ook ingezet voor rampen. Het gaat dan onder andere over ontvochtigers, ventilatoren, bouwdrogers, …

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Stani Vandecatsye erfgoedconsulent
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Stani Vandecatsye erfgoedconsulent
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent