Provincie verleent 377.665 EUR subsidies aan projecten van Oost-Vlamingen in ontwikkelingslanden

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor mondiale solidariteit versterken en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom verstrekt de Provincie ook dit jaar subsidies aan 67 Oost-Vlaamse organisaties met een project in een land in ontwikkeling. ​

“Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen kunnen burgers, organisaties en lokale besturen mondiale projecten realiseren. Zij werken hiervoor nauw samen met een partner in het Globale Zuiden. In Oost-Vlaanderen wordt er ingezet op bewustmaking en verbreding van het draagvlak voor mondiale solidariteit. Dankzij hun engagement wordt internationale samenwerking tastbaar en leveren ze een waardevolle bijdrage aan duurzame ontwikkeling wereldwijd.”

​gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale Solidariteit

De projecten situeren zich in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Noord-Macedonië. Ze focussen op diverse domeinen: gezondheid, onderwijs, water, duurzame landbouw, voedselzekerheid, democratische inspraak, waardig werk, emancipatie en klimaat. Het gaat over kleinschalige initiatieven, gedragen door de organisatie in het partnerland en ondersteund door Oost-Vlamingen. Toch is hun impact niet te onderschatten.

Een mooi voorbeeld is het verhaal van Paula Silva van de feitelijke vereniging Dragoeiro. Op het eiland Santiago in Kaapverdië startte de vereniging, samen met de organisatie Agro Inova Lda, een moestuinproject op. Sinds de aanvang van het project in 2022 werden in de wijken Lém-Ferreira en Achada Limpo vier moestuinen en drie kleinere groene plekken gerealiseerd.

"In totaal zijn er meer dan 20 verschillende groentesoorten en fruitbomen aangeplant. Die bomen creëren schaduw en op termijn ​ brengen ze ook vruchten voort. Aanvullend startten we in 2023 een kippenkwekerij op. Bovendien zetten we actief in op sensibilisering rond het belang van een groenere omgeving, de teelt van eigen voedsel en hergebruik van water. Hiervoor werken we samen met de lokale overheid, vrijwilligers van een bataljon van het Kaapverdische leger, het ICCA-instituut en een afdeling van het Rode Kruis. Ons initiatief mobiliseert vandaag meer dan 300 buurtbewoners.”

​Paula Silva, Dragoeiro

Een korte omschrijving van elk project vind je terug in de bijlage of op deze overzichtskaart.

overzicht projecten subsidies mondiale solidariteit 2024.pdf 129 KB
Projecten in landen in ontwikkeling
Advies en begeleiding, subsidie, vorming en uitwisseling
Provincie Oost-Vlaanderen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Nele Van haver dienst Mondiale Solidariteit

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent