Skip to Content

Provincie verbetert kruispunten en verharding fietssnelweg F45 in Kluisbergen

In de gemeente Kluisbergen is de Provincie Oost-Vlaanderen volop bezig aan de opwaardering van de fietssnelweg F45 (Gent-Kortrijk). De verharding van de fietssnelweg wordt vernieuwd en de kruispunten worden heraangelegd. Fietsers krijgen op acht van de negen kruispunten in Kluisbergen voorrang op het kruisende verkeer. Dit is conform de richtlijnen van het vademecum fietsvoorzieningen.

"De Provincie Oost-Vlaanderen geeft in Kluisbergen letterlijk en figuurlijk voorrang aan fietsers. Door fietsers voorrang te verlenen op de F45 verhogen we niet alleen de veiligheid, maar ook het comfort en het gebruiksgemak. We verzekeren een vlotte doorgang aan de kruispunten. Dat kan voor mensen een extra duwtje in de rug zijn om voor de fiets te kiezen, zowel voor functionele als recreatieve verplaatsingen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Tweede fase

Tijdens deze tweede fase van het project worden de twee resterende kruispunten heraangelegd en worden een reeks asfalteringswerken uitgevoerd op het tracé. In de Molenstraat werd het kruispunt met de fietssnelweg verhoogd ingericht waarbij fietsers voorrang krijgen. Vanaf zaterdag 21 november 2020 wordt het kruispunt met de Kapellestraat aangepakt. Ook hier komt een nieuwe verhoogde inrichting van het aanwezige kruispunt. Fietsers krijgen er voorrang. Ook de voetpaden worden vernieuwd. Na twee weken uitharden van de beton zal dit kruispunt begin december terug opengesteld worden.

Daarna starten de werken aan het kruispunt met de Hazestraat. Hier zullen de bestaande klinkers opgebroken en vervangen worden door asfalt. De voetpaden worden ook aangepast. Tussen de Hazestraat en Kapellestraat wordt de verharding van de fietsweg volledig vernieuwd. Ook tussen de Molenstraat en Grote Herreweg wordt een toplaag van betere kwaliteit aangelegd over een lengte van 85 m. Naast al deze grondwerken komt er bovendien fietssnelwegbewegwijzering langs dit tracé.

De totale kostprijs van de werken bedraagt 339 634,77 EUR. Aannemer is Adiel Maes.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson beleidsmedewerker Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson beleidsmedewerker Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent