Provincie test in primeur duurzaam asfalt uit bij aanleg stuk fietssnelweg in Deinze

Vrijdag 15 december 2017 — Het netwerk van fietssnelwegen krijgt elke dag meer vorm. Het moet de Oost-Vlamingen stimuleren om zich gezond en duurzaam te verplaatsen. Het provinciebestuur wil echter nog een stapje verder gaan en ook de fietspaden zelf verduurzamen.

Op het gedeelte fietssnelweg dat momenteel aangelegd wordt tussen de Beekstraat en de Karmstraat in Deinze, zal het provinciebestuur een proefproject uitvoeren met duurzaam asfalt: een nieuwe asfaltvariëteit waarbij 30% minder CO² vrijkomt bij het aanbrengen. Door toevoeging van een aantal additieven kan het asfalt immers gelegd worden met een temperatuur van 110° in plaats van de gebruikelijke 160°.

Dit is niet alleen een primeur voor het fietssnelwegennet, maar voor het gehele Oost-Vlaamse wegennet tout court. Wanneer het asfalt voldoet in de praktijk, zal de Provincie deze verharding ook op andere plaatsen gebruiken.

 

 

 

bevoegd: Gedeputeerde Peter Hertog