Provincie test in primeur duurzaam asfalt uit bij aanleg stuk fietssnelweg in Deinze

Het netwerk van fietssnelwegen krijgt elke dag meer vorm. Het moet de Oost-Vlamingen stimuleren om zich gezond en duurzaam te verplaatsen. Het provinciebestuur wil echter nog een stapje verder gaan en ook de fietspaden zelf verduurzamen.

Op het gedeelte fietssnelweg dat momenteel aangelegd wordt tussen de Beekstraat en de Karmstraat in Deinze, zal het provinciebestuur een proefproject uitvoeren met duurzaam asfalt: een nieuwe asfaltvariëteit waarbij 30% minder CO² vrijkomt bij het aanbrengen. Door toevoeging van een aantal additieven kan het asfalt immers gelegd worden met een temperatuur van 110° in plaats van de gebruikelijke 160°.

Dit is niet alleen een primeur voor het fietssnelwegennet, maar voor het gehele Oost-Vlaamse wegennet tout court. Wanneer het asfalt voldoet in de praktijk, zal de Provincie deze verharding ook op andere plaatsen gebruiken.

 

 

 

Contacteer ons
bevoegd: Gedeputeerde Peter Hertog
bevoegd: Gedeputeerde Peter Hertog
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent