Provincie subsidieert laatste keer 6 time-out projecten

Dit jaar kent de Provincie Oost-Vlaanderen voor de laatste keer een subsidie van 137 418 EUR toe aan 6 time-out projecten. Deze werkingen voorzien een adempauze voor scholen en voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg waar jongeren tijdelijk niet meer terecht kunnen na een persoonlijke crisis of conflicten.

“Het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn wil vanaf 2018 een netwerk van deze Oost-Vlaamse werkingen verder subsidiëren. Dit bewijst dat de Provincie Oost-Vlaanderen er in slaagde om het belang aan te tonen van deze waardevolle werkingen voor kwetsbare jongeren, die dus verdergezet en uitgebreid zullen worden,” aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

Versterken van bestaande samenwerkingen

De 6 projecten krijgen al verschillende jaren financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen. De afgelopen jaren versterkten deze time-outprojecten hun inhoudelijke en regionale samenwerking. Zo kan voor elke jongere het meest passende aanbod voorzien worden. Sommige jongeren hebben enkel overdag nood aan buitenwerk om hun kracht positief in te zetten, voor andere jongeren is ook overnachting aangewezen om helemaal te herbronnen.

6 waardevolle projecten

De Provincie financiert dus een laatste keer volgende projecten:

  • 13 803 EUR voor het project dagbesteding & time-out Zwerfgoed in Mariakerke van vzw aPart. Deze vzw zorgt ervoor dat jongeren die verblijven in een voorziening bijzondere jeugdbijstand en daar even weg moeten, een nuttige daginvulling krijgen. Zo staan de jongeren in voor natuurbeheer, werken ze samen met voedselteams …
  • 18 315 EUR voor het project dagbesteding & time-out De Bekwame Boon van vzw aPart. In dit project is er naast dagbesteding ook mogelijkheid tot overnachten in het Oude Bakhuis in Drongen
  • 23 000 EUR voor het project de Kruiskenshoeve in Sint-Laureins, ook van vzw aPart. In de Kruiskenshoeve werken jongeren die verblijven in een voorziening van bijzondere jeugdbijstand op de hoeve. Er is ook veel aandacht voor sport.
  • 30 000 EUR voor het project Buiten Beeld in Evergem van vzw Begeleidingscentrum Stappen. Buiten Beeld biedt jongeren die nauwelijks of niet bewegen een actieve dagbesteding. Atelieractiviteiten, werken in de moestuin, klusjes, tuinonderhoud … deze jongeren worden aan het werk gezet volgens hun eigen interesses.
  • 30 000 EUR voor het project De Knoop van OOOC De Morgenster in Waasmunster. OOOC De Morgenster heeft een intersectoraal aanbod. Door samen te werken met vrijwilligers, natuurpunt en andere hulpverlenende organisaties probeert men de jongeren in contact te brengen met verschillende sectoren.
  • 22 300 EUR voor het project ‘Veld! Vul een lege dag’ van Ter Muren in Erembodegem. Het project biedt gevarieerde dagbesteding aan geplaatste jongeren die tijdelijk geschorst zijn. Ze gaan aan de slag met jongeren volgens F4ward principe: farm, frees, fruit and frame. Zo zijn er boerderij-activiteiten (farm) zoals verzorging van de dieren, onderhoud terreinen, stalling, hout-atelier (frees), moestuin, fietsenatelier.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Anne Kesteloot diensthoofd Preventie, hulpverlening en Zorg, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Anne Kesteloot diensthoofd Preventie, hulpverlening en Zorg, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent