Provincie subsidieert 9 toeristische evenementen in 2018

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen keurde recent subsidies goed voor 9 toeristische evenementen en dat voor een totaalbedrag van 84 000 EUR.

"Toeristische evenementen zijn ware publiekstrekkers. Ze hebben daardoor niet alleen een impact op de economische ontwikkeling van de regio, maar hebben ook sociaal-maatschappelijke effecten", zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Toerisme.

Evenementen

  • Het Comité Heilig Bloedprocessie Meigem ontvangt 1 500 EUR voor de organisatie van de ‘Heilig-Bloedprocessie Meigem’ op 1 juli 2018. Deze editie wordt volledig gefilmd en gefotografeerd. Dit beeldmateriaal wordt later tentoongesteld op de 75ste editie van de ‘Cultureel Immaterieel Erfgoed’ processie in 2019.
  • De stad Sint-Niklaas krijgt 2 000 EUR voor de organisatie van ‘Stad van de Sint 2018’ en 7 500 EUR voor de organisatie van de ‘Vredefeesten 2018’. De Stad van de Sint bestaat uit de deelevenementen Dag van De Sint, Huis van de Sint, Sint in de Piste en de Sinterklaaszoektocht. Het belangrijkste en bekendste onderdeel van de Vredefeesten is nu ook het ballonfestival. Maar ook de concerten van Villa Pace op zes podia en met een grote wereldmarkt wint aan belang..
  • Het Parkfestival Lokeren ontvangt 5 000 EUR voor de organisatie van de ‘Parkfestival Lokeren – internationaal openluchttheater’ op 27 mei 2018. De 22ste editie staat in het teken van “Water” en maakt onderdeel uit van de campagne om Lokeren in 2018 als ‘Waterstad-Fel Naturel’ te positioneren.
  • De vzw Platform voor Belgische Militaire Geschiedenis mag 7 500 EUR verwachten voor de organisatie van ‘De bevrijding 1918-2018’. Deze meerdaagse historische colonne trekt van Lo-Reninge naar Gent van 13 tot en met 19 augustus 2018. Talrijke nevenactiviteiten worden georganiseerd in de dorpen langsheen het traject.
  • De vzw 'De vrienden van het Park' krijgt 7 500 EUR voor de organisatie van ‘De Tuindagen’. Dit evenement blijft het visitekaartje van de Oost-Vlaamse sierteelt in mei en in oktober. Het thema van de parkdagen in de lente is in 2018 “Les Hauts de France’.
  • De stad Aalst ontvangt 10 000 EUR voor de organisatie van de ‘Cirk! Aalst’ van 24 tot en met 26 augustus 2018. Dit gratis hoogstaand driedaagse circus- en straattheaterfestival is in 2018 aan zijn tiende editie toe. Meteen de reden voor een ambitieuze programmatie en een groots prestigieus slotspektakel op de Grote Markt.
  • De stad Zottegem mag 15 000 EUR verwachten voor de organisatie van ‘Het Egmontjaar 2018’. In dit breed opgezet herdenkingsjaar worden vier topmanifestaties georganiseerd: de Egmontmusical, een speciale editie van het Bloementapijt met uniek klank- en lichtspel, de Egmontevocatie en een tentoonstelling in het PAM-Velzeke. Ook een 40-tal activiteiten rond Lamoraal Graaf van Egmont staan geprogrammeerd.
  • De stad Oudenaarde krijgt 28 000 EUR voor de organisatie van de ‘Adriaen Brouwer – Meester van Emoties’. Het belangrijkste onderdeel van dit ambitieus project is de tentoonstelling. In combinatie met tal van culturele en toeristische evenementen die in het teken staan van Adriaen Brouwer wordt er een totaalbeleving gecreëerd in de geboortestad van de kunstenaar.  Het gaat om de volgende activiteiten: buitenparcours, muziekconcerten, brouwerijbezoeken en absurde expo Centrum Ronde van Vlaanderen. 

De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, identiteits- en reputatieversterkend en hebben een provinciegrensoverschrijdende toeristische impact.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor toerisme, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart De Lepeleere beleidsmedewerker Dienst Economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor toerisme, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart De Lepeleere beleidsmedewerker Dienst Economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent