Skip to Content

Provincie subsidieert 6 innoverende woonprojecten in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 236 000 EUR subsidies aan 6 Oost-Vlaamse woonprojecten.

Lokale noden en maatschappelijke tendensen

Uit de projectaanvragen blijkt dat er in Oost-Vlaanderen verscheidene noden zijn op vlak van wonen. Voor deze knelpunten zijn vaak nieuwe, andere oplossingen nodig.

“De projectaanvragen komen vaak van families die oplossingen zoeken voor een kind met een beperking, van privé-initiatieven die een thuis willen bieden aan vluchtelingen, co-housers die betaalbaar willen wonen, of openbare besturen die leegstand aanpakken.” aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Wonen.

De 6 projecten:

  • Subsidie van 100 000 EUR aan Den Dries vzw uit Evergem voor een inclusief woonproject. Den Dries realiseert 2 gebouwen voor 20 volwassenen met een ernstige mentale/fysieke beperking. Bij het bouwproject wil Den Dries reguliere woningen combineren met woningen voor personen met een beperking. Den Dries onderzoekt ook hoe het nu afgesloten terrein van de instelling kan opengesteld worden naar de buurtbewoners.
  • Subsidie van 25 000 EUR aan De Ark - Gemeenschap vzw uit Drongen. De Ark bouwt een woonhuis waar mensen mét en zonder mentale beperkingen samen onder één dak leven. Buurtbewoners en vrijwilligers worden betrokken bij de zorg voor de mensen met een beperking. De subsidie van de Provincie wordt aangewend om dit project maximaal ecologisch en duurzaam te bouwen. Het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie stelt zijn expertise ter beschikking en adviseert vooraf de bouwaanvraag.
  • Subsidie van 75 000 EUR aan KU Leuven in Gent voor het project RenoceeC-plus. KU Leuven en meerdere partners ontwikkelden de voorbije jaren via een proefproject innovatieve technische, financiële en juridische expertise. Het doel was hier gezinswoningen collectief en betaalbaar te renoveren. De verworven expertise zal nu worden ingezet op nieuwe sites in Gent, Sint-Niklaas en vervolgens in andere steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen.
  • Subsidie van 55 000 EUR aan Home Thaleia vzw uit De Pinte voor een inclusief woonproject in de Pinte. Het project Inclusie 2.0 realiseert een extra huis voor 7 bewoners samen met vzw Kalliope. Het wordt een kleinschalig woonproject voor mensen met een beperking. De woning voorziet ook een opendeur werkplek, wat inclusieve dagbesteding voor de bewoners én buurt mogelijk maakt.
  • Subsidie van 34 000 EUR aan Aalternatief vzw uit Aalter voor een innovatief cohousingproject. Dit ouderproject wil een thuis bouwen waar jongeren met een beperking zelfstandig wonen, met de nodige ondersteuning. De toelage slaat op de verbouwing van de oude bibliotheek van Aalter naar een multifunctioneel gebouw voor bewoners én buurt.
  • Subsidie van 25 000 EUR aan Enaga vzw uit Stekene voor hun project ‘Een nest als (g)een ander’. Het project realiseert kwaliteitsvol wonen voor 15 jongvolwassenen met een beperking. Enaga vzw wil hierbij het gebouw energieneutraal maken. Meerdere provinciale diensten zullen, via het aanleveren van expertise, betrokken worden bij het project.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Wonen
Erik Tjampens directie Maatschappelijke Participatie
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Wonen
Erik Tjampens directie Maatschappelijke Participatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent