Provincie subsidieert 18 toeristische evenementen in 2023

De Provincie wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van bovenregionaal belang ondersteunen. In 2023 krijgen 18 toeristische evenementen subsidies van de Provincie voor een totaalbedrag van 84 000 EUR.

"Evenementen brengen levendigheid en vertier, zorgen voor cohesie en zijn ware publiekstrekkers. Ze hebben daardoor niet alleen een impact op de economische ontwikkeling van de regio, maar hebben ook sociaal-maatschappelijke effecten."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Toerisme

18 evenementen krijgen subsidies

De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, versterken de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente, toeristische regio of provincie en hebben een bovenregionale toeristische impact.

Voor elk van de volgende evenementen kende de deputatie 2 500 EUR toe:

 • Ezelstoet Bassevelde: wordt vierjaarlijks georganiseerd in Bassevelde (in 2023 van 22 september tot en met 24 september) en bestaat uit een groot volksfeest met tientallen groepen en ezels (mascotte van Bassevelde). Er wordt ook een nieuw standbeeld ingehuldigd.
 • 63e Oogststoet 'van de akker tot de bakker': vindt plaats in Wetteren op 6 augustus en bestaat uit een kleurrijke en gevarieerde optocht van circa 70 groepen en uitbeeldingen. Het is een evocatie van het plattelandsleven in de vorige eeuw.
 • De tuindagen van Beervelde: vinden plaats in mei en oktober in het Park van Beervelde en blijven fungeren als het visitekaartje van de Oost-Vlaamse sierteelt. De tuindagen streven naar een harmonieuze totaalbeleving door de bloemen- en plantenbeurs te koppelen aan verschillende acties op het terrein in samenwerking met de sector.
 • Openluchtfototentoonstelling Kalken: Foto’s worden in de publieke ruimte van het centrum van Kalken geplaatst vanaf juni tot september, waardoor deze expo laagdrempelig toegankelijk is voor iedereen. Door een zoektocht te voorzien, leren ook jeugdige bezoekers de foto’s te bekijken. Naast een flyer en catalogus worden er ook QR-codes voorzien om uitleg bij de foto’s te kunnen beluisteren.
 • Bazel Parkt 2023: de feesteditie (15-jarig bestaan) op 25 en 26 augustus van dit internationale straattheater in Bazel (Kruibeke) en de unieke locatie ervan vormen een belangrijke troef om het festival een provinciegrensoverschrijdend karakter te geven waarbij onontgonnen kwalitatief talent vooropstaat. Het zal het eerste evenement zijn dat plaatsvindt in het kasteelpark na de heropening voor het publiek.
 • Openingsfeest Kasteel Wissekerke (Bazel): na de restauratie van het kasteel en afronding van de parkwerken wordt een groot feest op 24 juni voorzien. Dit om de nieuwe kasteelbeleving (nieuw bezoekersparcours in het kasteel en het kasteelpark) te vieren met een reuzepicknick, kinderanimatie, concerten en discobar. 
 • Hiep Hiep Hiep Mira: viert het 20-jarig jubileum van de heropening van de Mirabrug die in 2003 gerestaureerd werd. De Mirabrug, de verbindingsweg tussen Hamme en Waasmunster, blijft de toeristische trekpleister in de regio. Op zondag 10 september 2023 wordt een dagvullend programma voorzien bestaande uit onder meer wandelingen, fietstochten, een tentoonstelling, straatanimatie, theater en foodtrucks. 
 • Internationaal Volkskunstfestival Drieskes Kerremes: het festival in Sint-Gillis-Waas heeft als doel de folklore en volkskunst levend te houden van zowel de Vlaamse cultuur als die van de buitenlandse gastgroepen. Tijdens het festival,van 26 tot en met 30 juli, worden vijf grote dans- en zangvoorstellingen georganiseerd op het festivalterrein.
 • 70 jaar Bernisse – terug naar de oorsporng: laat de toerist kennis maken met het unieke scheepsverleden van Temse naar aanleiding van de komst van de mijnenveger ‘Bernisse’ op zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2023. Gegidste rondleidingen op de mijnenveger worden voorzien, evenals rondleidingen op de site De Zaat (voormalige scheepswerven) en een expo rond Bernisse.

De organisatoren van elk van de volgend evenementen krijgen 5 000 EUR:

 • Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde, 72e editie: door de erkenning van de ‘Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde – 72e editie' als Immaterieel Vlaams Erfgoed en de visuele expressieve manier om bloemenpracht in de kijker te stellen, werkt het evenement identiteits- en reputatieversterkend en is het een grote publiekstrekker. Tijdens het corsoweekend (1 t.e.m. 3 september) zijn er ook diverse optredens voorzien. Voor 2023 wordt de website verder vernieuwd en is het de bedoeling om de stoet live op het kanaal van TV-Oost uit te zenden.
 • AVS Balloonmeeting Deinze: Na 34 jaar in Eeklo wordt deze internationale balloonmeeting nu voor de derde keer te Deinze georganiseerd. Naast een 40-tal luchtballonnen uit Europa is er een uitgebreid animatieprogramma voorzien op 12 en 13 augustus.
 • BROUWSELS OP STRAAT 27e internationaal Straatkunstenfestival: al bijna 30 jaar wordt ‘Brouwsels op straat’ georganiseerd in Eke tijdens het eerste weekend van september. Het is een festival voor straat- en circuskunsten met een 30-tal nationale en internationale gezelschappen die instaan voor 150 optredens. Speciaal oog is er voor ‘sociaal circus’, straattheater of circus door mindervaliden en is er ook een kinderprogramma voorzien.
 • Vredefeesten in Sint-Niklaas: worden jaarlijks georganiseerd in het eerste weekend van september en hebben als belangrijkste en bekendste onderdeel het ballonfestival gevolgd door de concerten van het stadsfestival Villa Pace. Het doel is om de vredeboodschap te blijven overbrengen en de bevrijding van de stad Sint-Niklaas tijdens WOII te herdenken.
 • Velodromen: is een unieke fietsbeurs (zowel binnen als buiten de Brielpoort) geïnitieerd en georganiseerd door de stad Deinze. Het is een expo met een totale fietsbeleving die alle fietsliefhebbers inspireert en elk gezinslid doet wegdromen. Een brede waaier aan fietsaanbod en nieuwe trends wordt gebracht via de deelnemende standhouders. Daarbij ook gezellige hoekjes, heel wat animatie en testmomenten, horeca- en eetstanden. Dit alles wordt gekoppeld aan de ontdekking van de Leiestreek en vindt plaats op 25 en 26 februari.
 • Houtem jaarmarkt: vindt jaarlijks plaats op 10, 11 en 12 november in Houtem. Paarden en vee worden hier gekeurd en gekocht. De combinatie van kermis, dieren, marktkramen, horeca, cultuur en optredens lokt tienduizenden bezoekers. De jaarmarkt is erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed en als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid door Unesco.
 • De Retroronde: een kleurrijk en gastronomisch fietsevenement in Oudenaarde dat deelnemers uit heel Europa aantrekt. Fietsen en koerskledij moeten van voor 1987 dateren. Verder staat er ook een wielerrommelmarkt, een familiefietstocht en de verkiezing van de ravissantste retroronderenner op het programma op 10 en 11 juni.

Er werd 10 000 EUR toegekend aan:

 • Openluchtmusical ‘R – die amok maakte’: vijftig jaar na het eerste Reynaertspel wordt er in 2023 van 8 tot 16 september in Sint-Niklaas een volledig nieuw Reynaertspel gecreëerd met ruim 80 spelers. Naast de openluchtmusical waarop een 10 000 bezoekers worden verwacht, is er een reeks van ondersteunende activiteiten gepland (wandelingen, zoektochten, lezingen, boekvoorstellingen, tentoonstellingen). Al deze activiteiten kaderen in het Sint-Niklase voorzitterschap van het samenwerkingsverband ‘Het land van Reynaert’ met 2023 als Reynaertjaar.

Een subsidie van 16 500 EUR wordt voorzien voor:

 • STROOM - Festival in de Scheldevallei: een hedendaags festival met klassieke muziek als uitgangspunt, in nauwe correlatie met de Schelde en het natuurgebied dat kandideert om een nationaal park te worden. Zowel grote producties als kleine concerten komen aan bod, telkens op een mooie locatie in de Scheldevallei. De aangeboden kunstroutes nodigen mensen uit om te voet of met de fiets op ontdekking te gaan in de Scheldevallei. Met een gevarieerd programma eind juni en begin juli, vrucht van de samenwerking van het Regionaal Landschap Schelde-Durme met het Festival van Vlaanderen Gent en Historische steden, spreekt STROOM een zeer breed publiek aan.
Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
Bart De Lepeleere dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
Bart De Lepeleere dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent