Skip to Content

Provincie subsidieert 16 toeristische evenementen die plaatsvinden in 2022

Het optimisme en de hoop op een meer normale lente en een mooie zomer groeien. Dat biedt perspectief aan de organisatoren van toeristische publieksevenementen. 

De Provincie wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van bovenregionaal belang ondersteunen. In 2022 krijgen daarom 16 toeristische evenementen subsidies van de Provincie voor een totaalbedrag van 84 000 EUR.

"De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen vindt het belangrijk om de organisatoren te ondersteunen die het risico nemen om een kwaliteitsvol publieksevenement te organiseren. Zij brengen mensen samen, halen hen uit hun isolement, zorgen voor dynamiek bij lokale ondernemers en geven Oost-Vlaanderen een gezicht."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Toerisme.

 

16 evenementen

 • De gemeente Laarne ontvangt 1 000 EUR voor de organisatie van ‘Bed en Beet – 2022’ in juni. Een uitgestippelde fietstocht brengt je naar verschillende stopplaatsen waar je iets kan eten of drinken en kennismaken met de logeeradressen of lokale productieprocessen. In deze editie worden nu ook de plaatselijke horecazaken en producenten betrokken.
 • De VVV De Falluintjesstreek krijgt 1 500 EUR voor de organisatie van het ‘Internationaal Folkloristisch Oogstfeest Pikkeling’ van 29 tot 31 juli. De belangrijkste facetten van dit volksfeest zijn de traditionele dans en muziek uit diverse landen, de internationale folklore, de veldactiviteiten en de streekgastronomie. In 2022 worden de huidige oogsttechnieken meer in beeld gebracht, wordt het aanbod voor jonge gezinnen en kinderen uitgebreid en wordt er gemikt op meer participatie van jongeren in de organisatie.
 • De gemeente Maldegem mag eveneens 1 500 EUR verwachten voor de organisatie van ‘Malle Maldegem’ op 28 augustus. Opzet is om Maldegem op een veelzijdige manier te beleven en te ontdekken via een culinair dorp, kleinere optredens, wandel- en fietstochten, kinderdorp, volkspelen en dansinitiaties.
 • De vzw Bazel Parkt krijgt 2 000 EUR voor de organisatie van ‘Bazel Parkt’ dat plaatsvindt op 26 en 27 augustus. Dit internationaal straattheater- en muziekfestival laat straattheater, circus, muziek en onroerend erfgoed perfect samengaan in het kasteelpark Wissekerke. Nieuw voor 2022 zijn de projecties op kasteelmuren en activiteiten voor -12 jarigen.
 • De vzw Canteclaer ontvangt 3 000 EUR voor de organisatie van de ‘Canteclaer 2022’ op zondag 22 mei. Deze vijfjaarlijkse bontgekleurde folkloristische stoet geeft een ruim overzicht van de vele troeven van de stad Deinze met de kip als centrale figuur in al haar gedaantes.
 • De vzw Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde krijgt 3 000 EUR voor de organisatie van het ‘Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde – 71e editie’. Het unieke van de bloemencorso, waarvan er nog slechts drie in België bestaan, ligt in de visuele expressieve manier om bloemenpracht in de kijker te stellen. Voor 2022 wordt de website volledig vernieuwd en wordt de sponsorkaravaan vervangen door een elektrisch aangedreven sponsortrein.
 • De vzw De vrienden van het Park krijgt 3 000 EUR voor de organisatie van ‘De Tuindagen van Beervelde’. Dit evenement dat plaatsvindt in mei en in oktober, blijft het visitekaartje van de Oost-Vlaamse sierteelt. In 2022 wordt een combiticket aan voordelig tarief aangeboden samen met Floraliën Gent en worden er nieuwe scantoestellen ingezet.
 • Het Regionaal Landschap Schelde-Durme mag 3 000 EUR verwachten voor de organisatie van ‘Hoogtij – Feest in de Scheldevallei’. Dit staat in het teken van Schelde, zijrivieren en al haar troeven waarbij iedereen de natuur en het landschap al wandelend, fietsend of varend kan beleven. Het wordt gerealiseerd door een samenwerking van tal van partners, gemeentebesturen, toeristische organisaties, lokale verenigingen en horeca.  
 • De stad Sint-Niklaas ontvangt 3 000 EUR voor de organisatie van de ‘Art deco in vitro’. Op 19 en 20 maart wordt er stilgestaan bij het in 2022 twintig jaar beschermd stadsgezicht van de Mgr. Stillemansstraat. De rode draad van dit evenement zijn avondwandelingen langs verlichte glas-in-lood-ramen van art-decorwoningen. Dit evenement wordt voor de eerste maal georganiseerd en bestaat verder ook uit een lezing, muzikale intermezzo’s, kunstwerken langsheen de route en een wedstrijd raamtekeningen.
 • De Hertogenlijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren mag eveneens 3 000 EUR verwachten voor de organisatie van het ‘Martinuscongres' van 12 tot 14 mei met lancering van de publicatie van de wandelgids Martinusroute door Vlaanderen. In samenwerking met De Grote Routepaden wordt een nieuwe wandelgids gelanceerd waarvan maar liefst 195 km van de 420 km lange wandelroute zich slingert door de provincie Oost-Vlaanderen. Dit evenement heeft een internationale uitstraling waarbij verscheidene gemeenten en verenigingen betrokken zijn en promoot het voor het Waasland belangrijke wandeltoerisme.
 • De stad Lokeren en de gemeente Berlare ontvangen 3 500 EUR voor de organisatie van ‘Festiveló- muzikale fietstocht Stroming Berlare-Lokeren’ op 10 juli. De deelnemers fietsen op het fietsroutenetwerk van het Waasland van optreden naar optreden. Op bijzondere locaties maken de deelnemers kennis met eigenzinnige en eigentijdse podiumkunsten.
 • De vzw Vrienden van het Kasteel van Laarne ontvangt 10 000 EUR voor de organisatie van ‘NADIR’ van 13 maart tot en met 22 mei. ‘NADIR' is een unieke tentoonstelling op een unieke locatie in het authentieke kader van het 700 jaar oude kasteel van Laarne. De Belgische kunstenaar Kris Martin organiseert deze tentoonstelling als deelnemer, niet als curator met kunstenaars die hem gevormd hebben en beïnvloed. Het kasteel vormt inspiratie voor de kunstwerken en de tentoonstelling is als het ware een dialoog tussen oude stenen en nieuwe creaties.
 • Design Fest Gent Be Wild, Act and Change' is de nuleditie van een tweejaarlijks tiendaags festival voor alle denkbare disciplines en aspecten van design met focus op een inclusieve en duurzame toekomst. Hierbij worden de vele vormen van design aan de hand van diverse projecten duidelijk uitgelegd en ermee geïnspireerd. Het festival (22 april – 1 mei) bestaat uit een tentoonstelling, lezingen, workshops en feest. Het Design Museum Gent ontvangt hiervoor 10 000 EUR.
 • Het ‘Europees Schutterstreffen Deinze’ is een driejaarlijks toeristisch-cultureel gebeuren waarbij schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten. Meer dan 25 000 schutters en 25 000 bezoekers worden verwacht van 19 tot 21 augustus. Op het programma staan traditionele demonstraties (schietdisciplines), optredens, een tentoonstelling over de schutterijwereld in Vlaanderen in het Mudel, Museum van Deinze en de Leiestreek en een grote optocht met minstens 425 groepen. De vzw Est Deinze ontvangt hiervoor een subsidie van 25 000 EUR.

De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, versterken de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente, toeristische regio of provincie en hebben een bovenregionale toeristische impact.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
Bart De Lepeleere beleidsmedewerker Economie, Europese & Internationale samenwerking
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
Bart De Lepeleere beleidsmedewerker Economie, Europese & Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent