Provincie subsidieert 13 projecten die ontmoeting en groene beleving in publieke ruimte stimuleren

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 602 273,15 EUR subsidies aan 13 Oost-Vlaamse plattelandsinitiatieven binnen het thema 'stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte'.

“Met deze 13 plattelandsinitiatieven ondersteunen we stuk voor stuk kwaliteitsvolle, klimaatbestendige ontmoetingsplekken. Ze zijn toegankelijk voor iedereen mét aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Zo werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving.”

gedeputeerde Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Sinds 1 oktober 2021 ondersteunt de Provincie plattelandsinitiatieven met aandacht voor integrale ontwikkeling. Daarvoor riep ze dit subsidiereglement in het leven. Met dit reglement speelt de Provincie vlot in op (nieuwe) uitdagingen, ontwikkelingen en noden. Jaarlijks wordt een oproep gelanceerd en worden specifieke voorwaarden bepaald.  

Thema

In 2023 was het thema' stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte'. Er zijn vier acties:

 • De omgeving van een zorginstelling vergroenen voor bewoners en de buurt;
 • Inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau;
 • Groene verbindingen creëren;
 • Ontmoetingsgerichte ingrepen in en rond multifunctionele gebouwen op buurtniveau.

Lokale participatie

Een voorwaarde bij dit type projecten is lokale participatie. Participatie en medezeggenschap maken volwaardig deel uit van het hedendaagse beleid. Het succes van heel wat plattelandsinitiatieven en -projecten hangt sterk samen met de directe betrokkenheid en inbreng van de dorpsbewoners en lokale verenigingen.

Er moet ook voldoende aandacht gaan naar de kwetsbare groepen. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat ook kinderen, jongeren, alleenstaande ouders … betrokken worden bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Ook bewoners van zorginstellingen verdienen extra aandacht binnen deze oproep.

13 goedgekeurde projecten

 • Poaters 'n hof (Kruisem) – Vzw Vijvens
 • WAT 'n tuin om te lezen, spelen en chillen - Gemeente Herzele
 • Van parochiekerk naar buurtbaken – Gemeente Lebbeke
 • Groene omgevingsaanleg rondom nieuwbouw MFC Ten Dries inclusief rolstoelpad – MFC Ten Dries (Deinze)
 • Ontmoetingsplek Sint-Jozef Eeklo – Stad Eeklo
 • Aanleg buitenomgeving vrijetijdscentrum De Maalzaak – Gemeente Maarkedal
 • Groene Long - Gemeente Lochristi
 • Realisatie van integraal toegankelijk wandelpad en ontmoetingsplaats naast de site Zorgsaam in Rupelmonde - Gemeente Kruibeke
 • Nevenbestemming van de kerk van Watervliet als informatiepunt, tentoonstellingsruimte en polyvalente ruimte - Gemeente Sint-Laureins
 • BoeK De Hub – Vzw Boeren op een Kruispunt
 • Van Parochiekerk naar Ontmoetingsruimte voor Westrem - Gemeente Wetteren
 • Ontmoetingsplek Sint-Amanduskerk Smeerebbe (Geraardsbergen) - Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw
 • Vergroeningstraject Jules Andriespark Fase 1 – Gemeente Buggenhout

Meer info over deze projecten vind je terug in de bijlage. 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent