Skip to Content

Provincie subsidieert 12 innoverende woonprojecten in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 971 075 EUR subsidie aan 12 Oost-Vlaamse woonprojecten.

12 projecten, 12 lokale noden

Een subsidie van: 

 • 66 000 EUR aan De Vierklaver vzw uit Nevele. Dit project wil 6 wooneenheden realiseren voor personen met een beperking. Hierbij worden meerdere ruimtes gezamenlijk gebruikt.
 • 84 000 EUR aan vzw geWOON-WIJS uit Gent. Ouders zoeken hier via cohousing een oplossing voor hun volwassen wordende kinderen met een beperking in de Ecowijk Gantoise.
 • 75 000 EUR aan Tuinwijk Lokeren. In dit project worden sociale huurstudio’s gebouwd voor meerderjarigen met een beperking.
 • 120 000 EUR aan het OCMW Gent voor een mobiele mantelzorgwoning in Gent. Men wil hier campagne voeren rond de mogelijkheden van dergelijke woningen voor senioren.
 • 11 000 EUR aan Cohousing BioTope vzw uit Sint-Amandsberg. In dit cohousing project wil men ruimte scheppen voor huurders erkend als vluchteling.
 • 66 000 EUR aan Obra Baken vzw uit Gent. Hier wordt een voormalige pastorij omgevormd tot een doorgangswoning voor ex-gedetineerden.
 • 183 000 EUR aan 't Eigennest cvba-so uit Buggenhout voor zorgappartementen voor personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). De bewoners van deze 19 permanente woongelegenheden kunnen in de directe buurt terecht voor gespecialiseerde hulp.
 • 11 000 EUR aan Jean Inclusie vzw uit Lochristi. Deze vzw bouwt een inclusieve wooneenheid voor personen met een beperking in de Dampoortwijk.
 • 42 000 EUR aan Interwaas uit Sint-Niklaas voor de begeleiding van de cohousers in de vernieuwde invulling van de vroegere Paterssite.
 • 61 000 EUR aan Bijs vzw uit Sint-Niklaas voor een woonproject voor jongeren met een mentale en/of fysieke beperking.
 • 42 000 EUR aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor de verdere uitbouw van hun duurzame wijk op maat in de Prinskouter Ronse in Gent.
 • 89 235 EUR aan cvba Zorgsite Molenhoeve uit Merelbeke. Daar bouwt de cvba leefbare, duurzame en aangepaste woningen.

 

Lokale noden en maatschappelijke tendensen

 

De projectaanvragen komen van families die oplossingen zoeken voor een kind met een beperking, van privé-initiatieven die een thuis willen bieden aan vluchtelingen, co-housers die betaalbaar willen wonen, of openbare besturen die leegstand aanpakken.

Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor wonen.

De projectsubsidie kan onmogelijk alle gestelde problemen oplossen. Het is wel een instrument om de zoektocht naar oplossingen op gang te trekken.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor wonen, Provincie Oost-Vlaanderen
Erik Tjampens deskundige wonen, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor wonen, Provincie Oost-Vlaanderen
Erik Tjampens deskundige wonen, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent