Provincie subsidieert 12 innoverende woonprojecten in Oost-Vlaanderen

Donderdag 11 januari 2018 — De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 971 075 EUR subsidie aan 12 Oost-Vlaamse woonprojecten.

12 projecten, 12 lokale noden

Een subsidie van: 

 • 66 000 EUR aan De Vierklaver vzw uit Nevele. Dit project wil 6 wooneenheden realiseren voor personen met een beperking. Hierbij worden meerdere ruimtes gezamenlijk gebruikt.
 • 84 000 EUR aan vzw geWOON-WIJS uit Gent. Ouders zoeken hier via cohousing een oplossing voor hun volwassen wordende kinderen met een beperking in de Ecowijk Gantoise.
 • 75 000 EUR aan Tuinwijk Lokeren. In dit project worden sociale huurstudio’s gebouwd voor meerderjarigen met een beperking.
 • 120 000 EUR aan het OCMW Gent voor een mobiele mantelzorgwoning in Gent. Men wil hier campagne voeren rond de mogelijkheden van dergelijke woningen voor senioren.
 • 11 000 EUR aan Cohousing BioTope vzw uit Sint-Amandsberg. In dit cohousing project wil men ruimte scheppen voor huurders erkend als vluchteling.
 • 66 000 EUR aan Obra Baken vzw uit Gent. Hier wordt een voormalige pastorij omgevormd tot een doorgangswoning voor ex-gedetineerden.
 • 183 000 EUR aan 't Eigennest cvba-so uit Buggenhout voor zorgappartementen voor personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). De bewoners van deze 19 permanente woongelegenheden kunnen in de directe buurt terecht voor gespecialiseerde hulp.
 • 11 000 EUR aan Jean Inclusie vzw uit Lochristi. Deze vzw bouwt een inclusieve wooneenheid voor personen met een beperking in de Dampoortwijk.
 • 42 000 EUR aan Interwaas uit Sint-Niklaas voor de begeleiding van de cohousers in de vernieuwde invulling van de vroegere Paterssite.
 • 61 000 EUR aan Bijs vzw uit Sint-Niklaas voor een woonproject voor jongeren met een mentale en/of fysieke beperking.
 • 42 000 EUR aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor de verdere uitbouw van hun duurzame wijk op maat in de Prinskouter Ronse in Gent.
 • 89 235 EUR aan cvba Zorgsite Molenhoeve uit Merelbeke. Daar bouwt de cvba leefbare, duurzame en aangepaste woningen.

 

Lokale noden en maatschappelijke tendensen

 

De projectaanvragen komen van families die oplossingen zoeken voor een kind met een beperking, van privé-initiatieven die een thuis willen bieden aan vluchtelingen, co-housers die betaalbaar willen wonen, of openbare besturen die leegstand aanpakken.

Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor wonen.

De projectsubsidie kan onmogelijk alle gestelde problemen oplossen. Het is wel een instrument om de zoektocht naar oplossingen op gang te trekken.

Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor wonen at Provincie Oost-Vlaanderen
Erik Tjampens deskundige wonen at Provincie Oost-Vlaanderen