Skip to Content

Provincie stimuleert lokaal genieten van het platteland via projectsubsidies

Meer dan vroeger verkennen mensen de laatste weken het platteland in eigen buurt of streek. Het is een ideale omgeving om tot rust te komen. Anderen plannen dan weer om deze zomer de mooiste plekjes op het platteland te verkennen. De recreatieve mogelijkheden op het platteland nemen de laatste jaren geleidelijk aan toe.

De Provincie voorziet 230 000 EUR om gemeentebesturen te ondersteunen om hierop in te spelen. 

 

"De Provincie wil gemeentebesturen ondersteunen die op een creatieve manier, samen met de lokale ondernemers en verenigingen, initiatieven opzetten om zoveel mogelijk mensen op een veilige manier te laten genieten van hun eigen buurt of streek. Lokaal is immers het nieuwe normaal geworden. De Provincie voorziet hiervoor 230 000 EUR subsidies."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

De subsidies willen financiële zuurstof geven aan gemeentebesturen en hun partners die er voor zorgen dat de burger deze zomer op het platteland rust en herbronning maar ook veel leuke activiteiten kan ervaren.

"Het is positief om te zien dat mensen kiezen om te ontspannen op het platteland en zo lokaal genieten. Nieuwe, creatieve initiatieven kunnen bijdragen tot een heus vakantiegevoel.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland                    

Alle informatie over de subsidie ‘Lokaal genieten van het Oost-Vlaamse platteland’ is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/lokaal-genieten

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent