Provincie stemt voor donjon van Nevele voor publieksprijs onroerenderfgoedprijs

De Provincie Oost-Vlaanderen schaart zich achter de kandidatuur van de donjon van Nevele voor de publieksprijs van de Vlaamse onroerenderfgoedprijs.

Toen de familie Schelstraete de achterbouw van hun kasteeltje in het centrum van Nevele wilden vernieuwen, stootten ze op een middeleeuwse donjon. De provinciale erfgoedconsulenten werden betrokken en zo kwam er een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek. Van de oude muren werd een blikvanger gemaakt.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: “Wat ons betreft is dit een prachtig voorbeeld van een eigenaar met liefde voor erfgoed en een vruchtbare samenwerking tussen hem, de architect, de Provincie en vrijwilligers die leidde tot een geslaagde renovatie met een glansrol voor de geschiedenis”.    

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent