Provincie stelt aannemers aan voor onderhoud onbevaarbare waterlopen

De Provincie beheert circa 1 660 km onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, verspreid over het grondgebied van Oost-Vlaanderen. Om de vier jaar schrijft ze overheidsopdrachten uit voor het onderhoud van deze waterlopen. Het onderhoud omvat onder meer het maaien van de waterlopen, het ruimen van slib en het plaatsen van oeverversteviging. De Provincie trekt de komende twee jaar ongeveer 12 miljoen EUR uit voor het onderhoud van haar waterlopen.

Om praktische redenen zijn de waterlopen verdeeld in acht loten. De huidige contracten voor die loten lopen eind juni af. De Provincie startte in het voorjaar een procedure om nieuwe aannemers te vinden voor de verschillende loten. Deze procedure is nu afgerond.

De Provincie investeert de komende twee jaar ongeveer 12 miljoen EUR in het onderhoud van haar waterlopen. Indien de aannemers goed werk leveren, zal hun contract met nog eens twee jaar worden verlengd. De komende vier jaar spendeert de Provincie dus 24 miljoen EUR aan waterlopenonderhoud.

Bovendien voorziet het provinciebestuur jaarlijks een budget van drie miljoen EUR voor de bouw van waterkundige infrastructuur en drie miljoen voor de ondersteuning van polders en wateringen.

Als goede huisvader zorgt het provinciebestuur voor een degelijk onderhoud van haar waterlopen. Voor veel mensen zijn die waterlopen een ietwat verborgen infrastructuur. Maar op momenten dat overstromingen dreigen, komt het belang van een goed onderhoud bijna letterlijk boven water. Onze ruime investeringen tonen aan dat de Provincie haar rol als waterloopbeheerder ten volle opneemt."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal Waterbeleid

Wat houdt het onderhoud van onbevaarbare waterlopen precies in?

Het onderhoud is altijd maatwerk en omvat in hoofdzaak het maaien van de waterlopen, het ruimen van het slib en het plaatsen van oeverversteviging. 

De medewerkers van de Provincie kennen de waterlopen zeer goed. Ze weten waar en wanneer ze moeten maaien of ruimen om het water goed te laten doorstromen. Even goed weten ze waar ze niet moeten maaien en ruimen om het water langer vast te houden. Dit is belangrijk in de strijd tegen de droogte.

Het blijft balanceren op een slappe koord, want de weersomstandigheden kunnen snel veranderen. Het veranderende klimaat voegt daar nog een uitdaging aan toe: extremer en minder voorspelbaar weer.

De Provincie zorgt ook voor de stabiliteit van de oevers. Door sterk stromend water kunnen taluds immers afkalven. Is er veel ruimte voor de beek, dan is de beste oplossing de natuur haar gang te laten gaan en volstaat de natuurlijke vegetatie. In sommige gevallen is het echter nodig om hardere materialen te gebruiken. De keuze van type oeverversterking hangt af van veel factoren zoals de aanwezigheid van gebouwen en wegen, de beschikbare ruimte, …

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter dienst Integraal Waterbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter dienst Integraal Waterbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent