Skip to Content

Provincie start volgende werf op fietssnelweg Oosterzele-Zottegem

De Provincie Oost-Vlaanderen, gemeenten Oosterzele en Zottegem, Infrabel en het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) startten op dinsdag 11 mei 2021 met een nieuwe werf langs de fietssnelweg F417 richting Gent. Er wordt een traject van ongeveer 750 meter fietssnelweg aangelegd langs spoorlijn L122 tussen deelgemeente Elene en de Provinciebaan op de grens van Zottegem met Oosterzele.

"De Provincie maakt samen met verschillende projectpartners stelselmatig werk van de versnelde realisatie van het Fietssnelwegenplan voor Oost-Vlaanderen. Door in te zetten op veilige, vlotte en comfortabele fietsinfrastructuur willen we zoveel mogelijk Oost-Vlamingen op de fiets krijgen. Ook voor verplaatsingen over langere afstanden van 5 tot 20 kilometer en zelfs meer."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor mobiliteit 

Via de F417 zullen pendelaars en scholieren, maar ook recreatieve gebruikers op een veilige, comfortabele en aantrekkelijke manier van Zottegem, Oosterzele, Melle, tot in Merelbeke en zelfs het centrum van Gent kunnen fietsen, over een totale afstand van 24 kilometer. Naast de uitvoering van de werken in Elene, zijn op dit moment diverse andere deelprojecten in volle voorbereiding. Een van de voorbeelden is het tracé langs de spoorweg tussen Scheldewindeke en Balegem.

"Door deze realisatie reiken Balegem en Zottegem elkaar figuurlijk de hand. Jongeren kunnen veilig en snel naar de Zottegemse middelbare scholen, kortom alweer een stap dichterbij de afgewerkte fiets-snel-weg."

Christ Meuleman, Schepen Oosterzele

Het 750 meter lange stuk van de F417 loopt van de provinciebaan N46 tot aan het Snijdreefken. Ten noorden van de provinciebaan ligt er al een fietssnelwegroute tot Balegem. De aanleg van de fietssnelweg wordt uitgevoerd in een drie meter brede asfaltverharding, fietsers krijgen voorrang ter hoogte van de passage aan Snijdreefken. Aan de N46 wordt er een veilige oversteek ingericht. Voor het stuk ten zuiden van dit nieuwe project aan Snijdreefken is de Provincie in overleg met de stad Zottegem en Infrabel voor de verdere realisatie richting Zottegem-Centrum op korte termijn.

"Met de realisatie van dit eerste deel van een fietssnelweg op Zottegems grondgebied, zetten we vandaag een belangrijke stap. Samen met het provinciebestuur en alle andere partners kijken we uit naar nog veel meer dergelijke realisaties de komende jaren, niet alleen op de fietssnelweg tussen Gent en Zottegem, maar ook op de andere fietssnelwegen richting Aalst, Oudenaarde en Lierde. Hoe sneller we mensen op de fiets kunnen krijgen door een betere infrastructuur aan te bieden, hoe beter."

Evert De Smet, Schepen Zottegem

De Provincie Oost-Vlaanderen investeert als bouwheer van de fietssnelweg een bedrag van 365 000 EUR, 50% van het bedrag wordt gefinancierd via het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoornet, stelt voor de realisatie van de fietssnelweg zijn gronden langs de spoorlijn ter beschikking. De werken worden uitgevoerd door aannemer Besix. Als alles vlot verloopt, kan er gefietst worden vanaf het nieuwe schooljaar. Later zal de stad Zottegem nog instaan voor het plaatsen van de verlichting langs het nieuwe traject. De deputatie van de Provincie verleende daarvoor al een subsidie aan het stadsbestuur van ruim 18 000 EUR.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Christ Meuleman schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken, Gemeente Oosterzele
Evert De Smet schepen voor Mobiliteit en Openbare werken, Stad Zottegem
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Christ Meuleman schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken, Gemeente Oosterzele
Evert De Smet schepen voor Mobiliteit en Openbare werken, Stad Zottegem
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent