Provincie start verkoop Provinciehuis Gouvernementstraat in Gent

De verkoop van het Provinciehuis in de Gouvernemenstraat in Gent is gestart. De diensten van de Provincie Oost-Vlaanderen, die nu nog in het Provinciehuis en het administratief centrum PAC Het Zuid zijn gehuisvest, zullen in de toekomst verhuizen naar het nieuwe Provinciehuis op de site van De Leopoldskazerne in Gent.

Site op unieke locatie

De site is gelegen in het historisch stadscentrum van Gent. Ze vormt een volledig blok en is omsloten door de Gouvernementstraat, de Jodenstraat en het François Laurentplein. De omgeving wordt gekenmerkt door een mix van functies als wonen, horeca, onderwijs, diensten, recreatie en toerisme. Overeenkomstig het Gewestplan is het vastgoedobject gelegen in woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde. Er is geen BPA of RUP van toepassing op de site. Het vastgoedobject betreft een beschermd monument.

Het terrein, zoals opgenomen in de kadastrale legger, is circa 5 329 m² groot waarvan 2 910 m² bebouwde grondoppervlakte. Het administratief gebouw dateert van 1955 en bestaat uit zes bouwlagen opgetrokken in beton en metselwerk.

De ligging, de grootte en het karakter en uitstraling van het gebouw bieden een unieke opportuniteit om een mix van stedelijke functies te ontwikkelen in het hartje van de stad.

Gedeelde eigendom

Het provinciehuis verkeert in een gedeelde eigendom. De federale overheid is eigenaar voor 32,45%. De Provincie Oost-Vlaanderen voor 67,55%. De Provincie en de federale overheid hebben beslist om over te gaan tot een gezamenlijke verkoop.

Procedure verkoop

De Provincie gaat op zoek naar kandidaat-kopers via een verkoop uit de hand aan de hoogstbiedende onder leiding van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. De komende maanden zal de verkoop ruim bekend worden gemaakt via de gepaste kanalen. De instelprijs is 17 500 000,00 EUR.

Bij meerdere (minimale) schriftelijke biedingen zal er een gesloten (mondelinge) vrijwillige verkoop georganiseerd worden op 30 januari 2024 in Gent. Om toegang te krijgen tot deze zitting volstaat het om een geldig en tijdig schriftelijk bod uit te brengen. Biedingen uiterlijk in te dienen op 22 januari 2024 om 23.59 uur.

Alle informatie en attesten vind je op de website van de Vlaamse overheid of op aanvraag (plannen, visietekst stad Gent, gebruiksovereenkomsten, …) via verkoop.west@vlaanderen.be.

Om een bod uit te brengen, nemen geïnteresseerden contact op via verkoop.west@vlaanderen.be of telefonisch via 02 430 95 00 of 02 430 86 82. Bezichtigingen zijn mogelijk op afspraak.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Pauwel Emmerechts projectleider, dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Lynn Timmerman commissaris vastgoedtransacties, Vlaamse Overheid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Pauwel Emmerechts projectleider, dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Lynn Timmerman commissaris vastgoedtransacties, Vlaamse Overheid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent