Skip to Content

Provincie start verkoop provinciaal archief Pelikaanstraat Gent

De Oost-Vlaamse provincieraad heeft beslist om de verkoop van het provinciaal archief op te starten. Het gebouw op de hoek van de Abeelstraat met de Pelikaanstraat in Gent, is volgens het BPA gelegen in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde en in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen met waardevolle straatwand. 

"De ligging en ontwikkelingsmogelijkheden van het complex bieden een unieke opportuniteit om een mix van stedelijke functies in het hartje van de stad te ontwikkelen. De Provincie gaat nu op zoek naar kandidaat-kopers."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Patrimonium

De verkoop verloopt via een algemene biedprocedure (een verkoop uit de hand bij opbod) onder leiding van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.

De komende maanden zal de verkoop ruim bekend gemaakt worden via de daartoe geëigende kanalen. Daarna volgen een schriftelijke en een mondelinge biedronde om tegen het najaar van 2021 definitief te landen met de verkoop.

Geïnteresseerden kunnen het verkoopdossier opvragen via de Afdeling Vastgoedtransacties, tel. 0473 84 56 53 en e-mail: jeroen.decorte@vlaanderen.be

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Katrien Waterinckx dienst Patrimonium
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Katrien Waterinckx dienst Patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent