Skip to Content

Provincie start verkoop PAC Gent Zuid

De verkoop van het Provinciaal Administratief Centrum (PAC) ‘Het Zuid’ in Gent gaat maandag 15 februari officieel van start. Het PAC omvat kantoren en parking en is voor de verkoop opgedeeld in drie loten, maar kan ook in zijn geheel worden verkocht. De diensten van de Provincie Oost-Vlaanderen, die nu nog in het administratief centrum zijn gehuisvest, zullen in de toekomst verhuizen naar het nieuwe Provinciehuis op de site van De Leopoldskazerne.

Unieke opportuniteit

Het complex, gelegen aan het Woodrow Wilsonplein, is volgens het gewestplan bestemd als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De ligging en grootte bieden een unieke opportuniteit om een mix van stedelijke functies in het hartje van de stad te ontwikkelen.

De Provincie gaat op zoek naar kandidaat-kopers via een algemene biedprocedure (een verkoop uit de hand bij opbod) onder leiding van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. De komende maanden zal de verkoop ruim bekend worden gemaakt via de gepaste kanalen. Daarna volgen een schriftelijke en een mondelinge biedronde om tegen het najaar van 2021 definitief te landen met de verkoop.

Gegadigden kunnen het verkoopdossier opvragen via de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid op het nummer 0473 84 56 53 of via [email protected].

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Katrien Waterinckx landmeter dienst Patrimonium
Jeroen De Corte commissaris vastgoedtransacties Vlaamse Overheid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Katrien Waterinckx landmeter dienst Patrimonium
Jeroen De Corte commissaris vastgoedtransacties Vlaamse Overheid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent