Provincie start verkoop Abdijschool

Dinsdag 13 maart 2018 — Met de beslissing van 28 februari 2018 beschikt de Oost-Vlaamse deputatie over het definitief mandaat van de provincieraad om de verkoop van de Abdijschool op te starten. Het terrein is 6 135 m2 groot en ligt tussen Oude Vest en Dijkstraat in Dendermonde. Volgens het gewestplan is de site bestemd als woongebied en als gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut.

De combinatie van de gewestplanbestemming met het gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) ‘Oude Vest’ (2004) en het ontwerpkader van de stad Dendermonde (2016) biedt een unieke opportuniteit om een mix van stedelijke functies in het hartje van de stad te ontwikkelen. Met het oog daarop gaat de Provincie nu op zoek naar kandidaat-kopers via een algemene biedprocedure (een verkoop uit de hand bij opbod) onder leiding van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. De komende maanden zal de verkoop ruim bekend gemaakt worden via de daartoe geëigende kanalen. Daarna volgen een schriftelijke en een mondelinge biedronde om tegen de zomer van 2018 definitief te landen met de verkoop.

Gegadigden kunnen alvast het verkoopdossier opvragen via de afdeling Vastgoedtransacties, tel. 02 430 94 73 of 02 430 94 89 en e-mail: vastgoedtransacties.gent@fb.vlaanderen.be