Skip to Content

Provincie start met restauratie Roomanmolen in Sint-Pauwels

maandag 7 oktober 2019

Op maandag 7 oktober start de Provincie Oost-Vlaanderen met de restauratie van de Roomanmolen in Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas). 

De Roomanmolen dateert uit 1847 en is beschermd als monument. Het provinciebestuur kocht de molen in 2003. Het beheer is in handen van de gemeente Sint-Gillis-Waas.

De laatste jaren doken er gevelproblemen op. Daardoor kwam de veiligheid in het gedrang. Er waren problemen met de vochthuishouding van de molenromp.

Daarom start nu de restauratie van de molen. Volgende werken zijn gepland:

  • Het metsel- en voegwerk van de romp wordt gerestaureerd (firma Quintelier Trudo in Hamme).
  • Een afwerkingslaag wordt aangelegd en moet de gevel in de toekomst beschermen tegen vocht en afbrokkelen (firma Quintelier Trudo in Hamme).
  • De houten stelling buiten wordt vervangen (schrijnwerkerij Karel Verscheure in Zwalm).
  • Binnenin worden verschillende balkkoppen vervangen (schrijnwerkerij Karel Verscheure in Zwalm).

De Provincie Oost-Vlaanderen bekostigt de werken en investeert 266 766 EUR. De werken duren een 6-tal maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden. Aan het einde van de werken volgt een heus feest.

“De Provincie neemt haar volle verantwoordelijkheid voor haar eigen erfgoed. We willen deze molen terug in ere herstellen zodat ook de volgende generaties er kunnen leren over windenergie en erfgoed."

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola - het Provinciaal Molencentrum
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola - het Provinciaal Molencentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent