Provincie, stad Dendermonde en VPK werken samen om lokale energie te verduurzamen

De Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en het papierverwerkingsbedrijf VPK slaan de handen in elkaar om energie te verduurzamen. De partners willen de restwarmte van het bedrijf inzetten voor de verwarming van woningen en voorzieningen in Dendermonde.  Zo wordt goedkopere en propere energie voorzien en is Dendermonde in de toekomst minder afhankelijk van buitenlands gas.

Decarbonisering en restwarmte

VPK, producent van gerecycleerd papier en kartonnen verpakkingen, zet volop in op de energietransitie. Tegen 2030 wil het papierverwerkingsbedrijf komaf maken met de verbranding van steenkool en deze vervangen door een of meerdere alternatieve, duurzame energiebronnen. Om deze groene energie op te wekken is een nieuwe installatie nodig.

Tegelijk produceert VPK heel wat restwarmte en net dat biedt enorme kansen voor Dendermonde en de Dendermondenaar. Deze restwarmte kan nuttig gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en voorzieningen in Dendermonde en de ruime omgeving van het bedrijf. Zo wordt goedkopere en propere energie voorzien en is Dendermonde in de toekomst minder afhankelijk van buitenlands gas.

Om dat te realiseren, slaan de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en het bedrijf de handen in elkaar en sluiten ze hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

"Als provinciebestuur werken we graag in partnerschap om gedeelde doelstellingen te realiseren. Hier in Dendermonde kunnen we op die manier werken aan een sterke economie, leefbaarheid voor de omgeving én duurzame energie. Dat is dus in meerdere opzichten een win-win."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Samenwerkingsovereenkomst met drie gekoppelde processen

Om de lokale energie te verduurzamen starten de partners tegelijk drie processen op:

  • De Provincie Oost-Vlaanderen zal een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) opmaken. Dit is nodig om ruimte te voorzien voor een Energie-hub (of E-hub) die gekoppeld is aan de regionale bedrijvigheid op de VPK-site in Oudegem.
  • Tegelijkertijd onderzoekt de Provincie hoe ze grootverbruikers van warmte, voorzieningen of woonwijken in Dendermonde kan verbinden met de restwarmte van het bedrijf via de aanleg van een warmtenet.
  • De stad zal ook een overkoepelend lokaal warmteplan voor Dendermonde opmaken.

Deze processen zijn nauw met elkaar verbonden en dat maakt de uitwisseling en afstemming tussen de partners onmisbaar. De Provincie, de stad Dendermonde en VPK willen in een samenwerkingsovereenkomst heldere afspraken maken om deze duurzame initiatieven op elkaar af te stemmen.

"Verduurzaming en transitie naar groene energie zijn belangrijke thema’s binnen ons beleid. Vandaar dat we onze samenwerking verlenen met het oog op goedkopere en duurzame energie voor onze bevolking."

schepen Marius Meremans

Gelet op het belang van de leefbaarheid van de omgeving en de duurzame mobiliteit willen de partners op het juiste moment alle relevante betrokkenen informeren, bevragen en betrekken.

De restwarmte van dit bedrijf in Dendermonde inzetten, is een unieke kans om in de toekomst gebruik te kunnen maken van groenere, goedkopere en lokale energie. Een echte meerwaarde voor de bevolking in de onmiddellijke en ruimere omgeving.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Planning
Joke Lannoye dienst Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Planning
Joke Lannoye dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent