Skip to Content

Provincie sluit provinciale domeinen, bossen en natuurgebieden n.a.v. voorspelde storm

Op donderdag 2 november

Op donderdag 2 november wordt er stormweer voorspeld. Daarom beslist de Provincie Oost-Vlaanderen om donderdag de provinciale recreatiedomeinen, bossen en natuurgebieden te sluiten.

Wandelpaden, buitensportterreinen, golf ... worden eveneens afgesloten op 2 november. Zwembaden en sportuitbatingen (binnen) blijven wel open. In De Gavers blijven de camping en de jeugdherberg bereikbaar. De Laatste Afslag (minimale service), Sportbar Puyenbroeck, Restoga de Gavers blijven open.

Extra waakzaam in bossen 

Alle bossen en natuurgebieden zijn verboden toegang tijdens stormweer, ook al zijn de ingangen niet fysiek afgesloten (bijvoorbeeld door nadar of lint). Dit is vanaf 90 km/u.  

Ook dagen na een storm let men in het bos best nog goed op: loshangende takken of hangende bomen kunnen plots vallen bij windstil weer. Wie gevaarlijke situaties opmerkt, kan die melden via natuur@oost-vlaanderen.be.

Contacteer ons
Bastiaan Noré Persverantwoordelijke, Provincie Oost-Vlaanderen
Bastiaan Noré Persverantwoordelijke, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent