Provincie schrijft Cultuurprijzen uit ter waarde van 5 000 EUR elk

Provincie schrijft Cultuurprijzen uit ter waarde van 5 000 EUR elk

Beeldende kunst, Nieuwe muziek, Letterkunde (Poëzie en Toneel), Historisch onderzoek (Geschiedenis en Heemkunde) en Architectuur zijn de categorieën van de provinciale cultuurprijzen van 2017. Kandidaturen zijn welkom tot en met 15 april. Elke prijs is goed voor 5 000 EUR. Een vakjury buigt zich over de kandidaturen en adviseert de deputatie die in het najaar de winnaars bekend maakt. 

Laatste kans

De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft al meer dan 70 jaar cultuurprijzen uit met de bedoeling om talent en kunde op te sporen en een duwtje in de rug te geven. Het resultaat mag gezien, gehoord en gelezen worden: vele van de provinciale prijswinnaars hebben erna een mooi traject afgelegd.

“Denken we maar aan Stefan Hertmans, Annelies Verbeke, Michael Borremans, Anton Van Wilderode, Hannes Van Severen, Gert Dooreman, STADT en Dirk Musschoot”, aldus gedeputeerde voor cultuur Jozef Dauwe. “Maar vanaf 2018 moet het provinciebestuur persoonsgebonden materies zoals Cultuur overdragen aan andere overheden. Het is dus de laatste keer dat de Cultuurprijzen in deze vorm worden uitgeschreven.” 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Anneke Lippens wnd. Directeur Cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Anneke Lippens wnd. Directeur Cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent