Provincie schrijft Cultuurprijzen uit ter waarde van 5 000 EUR elk

Provincie schrijft Cultuurprijzen uit ter waarde van 5 000 EUR elk

Vrijdag 10 maart 2017 — Beeldende kunst, Nieuwe muziek, Letterkunde (Poëzie en Toneel), Historisch onderzoek (Geschiedenis en Heemkunde) en Architectuur zijn de categorieën van de provinciale cultuurprijzen van 2017. Kandidaturen zijn welkom tot en met 15 april. Elke prijs is goed voor 5 000 EUR. Een vakjury buigt zich over de kandidaturen en adviseert de deputatie die in het najaar de winnaars bekend maakt. 

Laatste kans

De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft al meer dan 70 jaar cultuurprijzen uit met de bedoeling om talent en kunde op te sporen en een duwtje in de rug te geven. Het resultaat mag gezien, gehoord en gelezen worden: vele van de provinciale prijswinnaars hebben erna een mooi traject afgelegd.

“Denken we maar aan Stefan Hertmans, Annelies Verbeke, Michael Borremans, Anton Van Wilderode, Hannes Van Severen, Gert Dooreman, STADT en Dirk Musschoot”, aldus gedeputeerde voor cultuur Jozef Dauwe. “Maar vanaf 2018 moet het provinciebestuur persoonsgebonden materies zoals Cultuur overdragen aan andere overheden. Het is dus de laatste keer dat de Cultuurprijzen in deze vorm worden uitgeschreven.” 

provinciale prijs Letterkunde 2017
provinciale prijs Architectuur 2017
provinciale prijs Historisch onderzoek 2017
provinciale prijs Beeldende kunst 2017
provinciale prijs Nieuwe muziek 2017
Jozef Dauwe gedeputeerde voor cultuur at Provincie Oost-Vlaanderen
Anneke Lippens wnd. Directeur Cultuur at Provincie Oost-Vlaanderen