Skip to Content

Provincie schenkt aan elke gemeente kunstwerk Honoré d’O

Apotheose Thuis voor een Beeld

Donderdagavond 12 oktober overhandigde het provinciebestuur aan elke gemeente een gepersonaliseerd kunstwerk van Honoré d’O met de vraag om er een publiek zichtbare plek voor te zoeken. De Provincie Oost-Vlaanderen schenkt deze “Glasvlag” als apotheose van 22 jaar Thuis voor een Beeld, zodat elke gemeente in Oost-Vlaanderen alsnog “een thuis voor een beeld” is. Het beleidsdomein van de kunsten wordt vanaf 2018 immers overgenomen door de Vlaamse overheid.

 

Apotheose van Thuis voor een Beeld

De wedstrijd Thuis voor een Beeld is, door de transitie van de persoonsgebonden materies van het provinciebestuur naar Vlaanderen, aan de laatste editie toe. Sinds 1995 streden de gemeentebesturen en de inwoners live op Radio 2 Oost-Vlaanderen voor een kunstwerk dat door de Provincie aangeboden werd. Een vakjury stond in voor de beoordeling, en de inhuldiging ging telkens gepaard met een groot volksfeest. Als afsluiter kwamen de 22 bekroonde locaties in augustus nog eens aan bod op Radio 2 Oost-Vlaanderen.

Als apotheose van deze succesvolle campagne schenkt het provinciebestuur aan alle Oost-Vlaamse gemeenten (ook de niet-winnaars) nu een uniek kunstwerk. Het cadeau komt met de warme uitnodiging om ook dit kunstwerk samen met de bewoners een geschikte plaats te geven. 

“Op deze manier is toch elke gemeente een Thuis voor een Beeld,” besluit gedeputeerde voor cultuur Jozef Dauwe, “en is de cirkel rond. Het provinciebestuur heeft gezorgd voor meer kunst in de publieke ruimte, meer zichtbaarheid voor de Oost-Vlaamse kunstenaars en meer draagvlak voor kunst. Met dit laatste geschenk draagt de Provincie op een gepaste manier het luik kunsten in haar bevoegdheid over”.

 

Glasvlag van en voor elke gemeente door Honoré d’O

De internationaal gerenommeerde Oost-Vlaamse kunstenaar Honoré d’O (1961, Oudenaarde als Raf Van Ommeslaege en 1984, Gent als Honoré d'O) werkt vaak met alledaagse materialen in zijn installaties. Voor deze opdracht speelde hij met de idee van een ‘thuis’ en sprokkelde in elke gemeente een fragment: een steentje, wat aarde, … Dit verwerkte hij voor elke gemeente in een glazen vlag. Hiermee schrijft hij zich in in de traditie van een vlaggencultuur. De driehoekige vorm van de vlag doet ook denken aan een scherf… En scherven brengen geluk!

www.oost-vlaanderen.be/thuisvooreenbeeld

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Patrick Van Damme Dienst Kunsten en Cultuurspreiding, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Patrick Van Damme Dienst Kunsten en Cultuurspreiding, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent