Skip to Content

Provincie rolt 'Routetaal Fietssnelwegen' uit over fietssnelweg F4 Gent - Antwerpen

De Provincie Oost-Vlaanderen bouwt stelselmatig aan het netwerk van fietssnelwegen. De fietssnelwegen worden op termijn een aaneengesloten netwerk van hoogwaardige fietsinfrastructuur. Er werd samen met de andere provincies ook een uniek systeem van bewegwijzering uitgewerkt. De Provincie Oost-Vlaanderen rolt deze ‘Routetaal Fietssnelwegen’ nu uit over fietssnelweg F4 Gent - Antwerpen op haar grondgebied.

Op de fiets tussen Gent, Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren en Antwerpen: snel, eenvoudig, comfortabel en veilig

Fietssnelweg F4 doorkruist de Provincie van oost naar west en verbindt verschillende belangrijke steden. De F4 volgt grotendeels het tracé van spoorlijn L59 en vormt daarom ook een belangrijke route naar de verschillende stations op de lijn.

Fietssnelweg F4 is een van de oudste fietssnelwegen in de Provincie. Er wordt samen met de steden en gemeenten verder gewerkt aan de optimalisatie van de fietssnelweg. Vandaag is de fietssnelweg al zeker bruikbaar. De routetaal maakt het voor fietsers gemakkelijker om de fietssnelweg te gebruiken. Waar infrastructuur ontbreekt, werd een omleiding bewegwijzerd. De Provincie werkt ondertussen verder om zo snel mogelijk een definitieve, veilige en vlotte, oplossing te voorzien.

Provincie voorziet bewegwijzering

De fietssnelweg F4 werd volledig voorzien van bewegwijzering. De bewegwijzering werd opgebouwd volgens een coherent plan. Door middel van oprijborden worden fietsers naar de fietssnelweg geleid. Op de fietssnelweg worden fietsers door middel van borden en markeringen in de juiste richting gestuurd. Op kruisingen met Bovenlokale Functionele Fietsroutes tonen routeborden een overzicht van de bestemmingen op de fietssnelweg. Op de wegwijzers en routeborden worden de afstanden naar de bestemmingen aangeduid.

Door het voorzien van bewegwijzering wil de Provincie enerzijds de fietssnelweg promoten en mensen verleiden de fietssnelweg uit te proberen. Anderzijds wil de Provincie ervoor zorgen dat de fietssnelweg zelf gemakkelijk gebruikt kan worden en dat fietsers vlot op hun bestemming geraken.

Op die manier wil de Provincie het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer nog meer faciliteren.

Provincie investeert in fietssnelwegen

Voor het uitrollen van de 'Routetaal Fietssnelwegen' op de F4 investeerde de Provincie Oost-Vlaanderen 243 522,4 EUR. Het bebordingsplan werd opgemaakt door studiebureau DLW uit Nijlen. De bebording en de markeringen werden geplaatst door de firma Trafiroad.

Het plaatsen van de borden en de markeringen gebeurde in overleg met de partners: de steden Gent, Lokeren en Sint-Niklaas, de gemeenten Destelbergen, Lochristi, Waasmunster en Beveren, en de wegbeheerders AWV en De Vlaamse Waterweg.

De bewegwijzering wordt na oplevering overgedragen aan de steden en gemeenten, die verder instaan voor het beheer en onderhoud.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Matias Vandenbossche dienst Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Matias Vandenbossche dienst Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent