Provincie reikt voor tweede maal Tragewegenawards uit

Erpe-Mere, Lede en Stekene vallen in de prijzen

Op dinsdag 3 oktober 2023 werden voor de tweede maal de Tragewegenawards uitgereikt. De Provincie Oost-Vlaanderen wil daarmee de lokale besturen in de kijker plaatsen die actief bezig zijn rond dit thema en inzetten op concrete realisaties op het terrein. Erpe-Mere, Lede en Stekene vielen in de prijzen.

De winnende gemeenten worden elk beloond met een bedrag van 1 500 EUR om te besteden aan verfraaiingen langs de trage wegen . Daarnaast krijgen ze ook een bordje om te bevestigen in het gemeentehuis of op een andere plek in de gemeente.

De andere genomineerde gemeenten kregen een streekproductenmand mee naar huis.

"Trage wegen zijn er in veel verschillende gedaanten, geuren en kleuren en zijn op verschillende vlakken van belang. Met de tragewegenawards willen we die verschillende positieve aspecten van trage wegen in de kijker zetten."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Winnaars in drie categorieën

De provincie reikte tragewegenawards uit in drie categorieën: mooiste rustplaats, meest functionele trage weg en trage weg met mooiste historische verhaal. Dertien Oost-Vlaamse lokale besturen dienden hun kandidatuur in voor een of meerdere awards. De jury bekroonde volgende gemeenten: 

Mooiste rustplaats: Erpe-Mere

De rustplaats met picknicktafel bevindt zich onder een oude knotwilg. De bank is vervaardigd uit oude boomstammen en staat in het zeer rustige natuurgebied Honegem, langs schilderachtige trage wegen.

De andere genomineerden in deze categorie waren Stekene en Wichelen.

Meest functionele weg: Lede

Een prachtige recreatieve route (langs weide en bos, met de oude herberg ‘De Wijmenier’) met ook onschatbare functionele waarde. De weg loopt immers van Impedorp tot het centrum van Lede. Een van de meest gebruikte trage wegen in Lede, zeker door de jeugd.

De andere genomineerden waren Kaprijke en Herzele.

Mooiste verhaal: Stekene

Deze trage weg vormt een verbinding van Stekene naar Sint-Jansteen (NL) en ligt tussen twee douanekantoren. Dit was tot na WO II een ideale smokkelroute voor koeien en varkens, maar vooral voor boter. Er staat een uitkijktoren, naar model van een Spaanse toren op de Staats-Spaanse Linie. Dit alles in een mooie omgeving met veel bossen en woeste gronden.

De andere genomineerden waren Sint-Lievens-Houtem en Ninove.

Hernieuwde aandacht voor trage wegen

Trage wegen zijn paden bedoeld voor langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers. Honderden jaren lang waren trage wegen - kleine buurtwegen, voetwegen, kerkwegels … eigenlijk net de snelle verbindingen in een dorp, waarlangs de mensen zich bijvoorbeeld verplaatsten van het dorp naar de omliggende velden. Zeker in de tweede helft van de vorige eeuw werden trage wegen steeds meer stiefmoederlijk behandeld. Ze werden zomaar afgeschaft, of overbouwd en ingenomen door allerlei andere activiteiten. Dat is jammer, want ook nu nog vormen trage wegen vaak het snelste, veiligste en vaak ook mooiste traject binnen de gemeente. Bovendien vormen deze trage wegen vaak een stukje natuur en zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit.

Actief tragewegenbeleid

De laatste decennia is er opnieuw aandacht voor het belang van trage wegen. Onder impuls van de Provincie en met de medewerking van vzw Trage Wegen en de Regionale Landschappen maakten alle Oost-Vlaamse gemeenten een tragewegenplan op. Die plannen resulteren de laatste jaren steeds meer in effectieve realisaties op het terrein. Gemeenten kunnen rekenen op provinciale subsidies voor de heraanleg of heropening van trage wegen en voor de plaatsing van bordjes.

De Provincie wil de komende jaren verder inzetten op een provinciedekkend netwerk van die trage wegen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent