Provincie reikt prijzen Europese wedstrijd uit

9 mei is de Dag van Europa. Dit jaar stak de Provincie Oost-Vlaanderen het Shoppingcenter Gent Zuid in een Europees kleedje. Het Informatiepunt Europa Direct en het provinciaal EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)-contactpunt organiseerden er de hele dag een Europese kraampjesmarkt. Het was meteen ook het startschot van de Europese wedstrijd. Onder het motto ‘proef, beleef, speel en win een citytrip’ werd getoond wat Europa doet in je buurt.

De winnaars van de wedstrijd ontvingen op maandag 25 juni hun prijs uit handen van gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking. 

"Al ruim 20 jaar lang informeert het Informatiepunt Europa Direct over de Europese Unie en organiseert tal van activiteiten. Deze Europese kraampjesmarkt en wedstrijd n.a.v. de Dag van Europa bijvoorbeeld. Heel wat projecten in Oost-Vlaanderen zouden zonder Europese steun niet van de grond komen. De wedstrijdvragen gingen dan ook over deze projecten. Voor de antwoorden kon men een kijkje nemen op de EU-projectenwebsite."

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking

Prijsuitreiking

De hoofdprijs, een bongobon voor een Europese Citytrip voor 2 personen ter waarde van 299,90 EUR, gaat naar Eva Vervaet.

De 2de prijs, een bongobon voor een buitengewone bed & breakfast voor 2 personen ter waarde van 199,90 EUR,  gaat naar Paul De Bie.    

De 3de prijs, een bongobon voor een wellness-weekend voor 2 personen ter waarde van 139,90 EUR, gaat naar Frank Van Haute.

De 4de prijs, een bongobon voor een gastronomisch diner voor 2 personen ter waarde van 89,90 EUR, werd gewonnen door Martine Van Wassenhove.

En 5de prijs, een mand met Oost-Vlaamse streekproducten van EROV ter waarde van 50 EUR ,werd gewonnen door Ann Ympens.

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent