Skip to Content

Provincie registreert bijna 87 000 fietsverplaatsingen tijdens de Fietstelweek in september

Meer dan 10 000 fietsers zijn geteld in Lokeren, Deinze en Aalst.

In september telde de Provincie Oost-Vlaanderen het fietsverkeer langs 17 fietssnelwegen. In totaal werden bijna 87 000 fietsverplaatsingen geregistreerd.

"De resultaten van de fietstelling geven ons een inzicht over hoeveel fietsers zich verplaatsen langs de fietssnelwegen. Op basis van deze fietsdata kunnen we gerichte keuzes maken bij de verdere realisatie van het fietssnelwegenplan en het wegwerken van andere missing links in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk", licht gedeputeerde Peter Hertog , bevoegd voor mobiliteit, toe.

Op volgende locaties werd gedurende een week het aantal fietsers geteld: op de F4 (Gent-Antwerpen) in Beveren-Waas, Sint-Niklaas, Lokeren en Lochristi, op de F7 (Gent-Kortrijk) in Gent, Deinze en Zulte, op de F427 (Aalst-Londerzeel) in Aalst, op de F44 (Gent-Mechelen) in Dendermonde, op de F400 (Gentse fietsring) in Gent, op de F404 (Gent-Merelbeke) in Merelbeke, op  deF41 (Zelzate-Antwerpen) in Moerbeke, op de F411 (Sint-Niklaas-Hulst) in Sint-Gillis-Waas, op de F416 (Geraardsbergen-Denderleeuw) in Ninove, op de F417 (Gent-Zottegem) in Oosterzele, op de F42 (Gent-Brugge) in Waarschoot en op de F45 (Gent-Oudenaarde-Kortrijk) in Oudenaarde.

Frequent gebruik

De meetcampagne toont aan dat gedurende de Fietstelweek meer dan 10 000 fietsers geteld zijn in de steden Lokeren, Deinze en Aalst. In Lokeren werden 12 359 fietsers geregistreerd, in Deinze 10 692 fietsers en in Aalst 10 560 fietsers.

Het telproject toont aan dat de fietssnelwegen het meest gebruikt worden op werkdagen: 77% van het totaal aantal fietsbewegingen werd geregistreerd op werkdagen, t.o.v. 33% op weekenddagen. Zo werden gemiddeld meer dan 1 000 fietsers geteld per werkdag langs de F4 (Gent-Antwerpen) in Lokeren en in Sint-Niklaas (respectievelijk 1 934 en 1 463 fietsers), langs de F7 (Gent-Kortrijk) in Deinze (1 662 fietsers) en op de F427 (Aalst-Londerzeel) in Aalst (1 595 fietsers).

Fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen)

In totaal werden ruim 28 000 fietsverplaatsingen geregistreerd langs de 4 meetpunten in Beveren-Waas, Sint-Niklaas, Lokeren en Lochristi. Het hoogste aantal fietsbewegingen werd geregistreerd in Lokeren t.h.v. de Durmebrug met gemiddeld 1 934 fietsers op een werkdag.

De meetpunten in Lokeren en in Sint-Niklaas kennen op werkdagen een duidelijke ochtend- en avondpiek. Dat wijst op het functioneel gebruik van deze fietsroutes voor woonwerk- en woonschoolverkeer. Tijdens het spitsmoment passeren er op een gemiddelde werkdag tot 260 fietsers per uur in Sint-Niklaas en in Lokeren tot 220 fietsers per uur.

Voor het meetpunt in Sint-Niklaas werd geteld t.h.v. het Westerplein. Vergeleken met de fietstelcampagne van 2016 is er in 2018 een lichte toename van het aantal fietsbewegingen per dag (+3%): 1 463 fietsbewegingen in 2018 t.o.v. 1 373 in 2016. De toename vindt enkel plaats op werkdagen.

Fietssnelweg F7 (Gent-Kortrijk)

In totaal werden ruim 20 000 fietsverplaatsingen geregistreerd langs de 3 meetpunten in Gent, Deinze en Zulte. Het hoogste aantal fietsbewegingen werd geregistreerd in Deinze t.h.v. het station met gemiddeld 1 662 fietsers per werkdag.

De meetpunten in Deinze en Gent kennen op werkdagen ook een duidelijke ochtend- en avondpiek. Tijdens het spitsmoment passeren er op een gemiddelde werkdag tot 200 fietsers per uur in Deinze en in Gent tot 115 fietsers per uur.

Voor het meetpunt in Deinze werd geteld t.h.v. het station (Volderstraat). Vergeleken met de fietstelcampagne in 2016 is er in 2018 een exponentiële toename van het aantal fietsers per dag (+87%): 1 662 fietsbewegingen in 2018 t.o.v. 886 in 2016. De exponentiële toename vindt zowel plaats op werkdagen als in het weekend.

Fietssnelweg F45 (Gent-Kortrijk-Oudenaarde)

Voor de fietssnelweg F45 werd in Oudenaarde t.h.v. Scheldekant gemeten. Op dit meetpunt passeerden gemiddeld 626 fietsers per dag. Vergeleken met de fietstelcampagne in 2016 neemt het aantal fietsbewegingen in 2018 toe (+11%). De toename vindt voornamelijk plaats in het weekend. De fietssnelweg kent op een werkdag een lichte ochtend- en avondpiek. Tijdens het spitsmoment op een werkdag passeren gemiddeld 50 fietsers per uur.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent