Provincie realiseert nieuwe fietswegen in stad Deinze

In het voorjaar van 2017 werkte de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Stad Deinze twee nieuwe fietswegen af. De fietsweg op Vaart Linkeroever verbindt op een veilige en vlotte manier de dorpskern van Meigem met het centrum van Deinze. Een eerste gedeelte van fietssnelweg F37 Deinze-Tielt werd ook afgewerkt. Dit is de eerste fase van het fietspad tussen Tweebruggenstraat en Vaart Rechteroever.

Op de fiets van Meigem naar Deinze: snel, eenvoudig, comfortabel en veilig

Met de realisatie van het nieuwe fietspad werd een veilige en comfortabele fietsverbinding gemaakt op de Vaart Linkeroever. Het fietspad is 2285 meter lang en 2,5 meter breed, en sluit aan op het bestaande fietspad vanaf de Meulebroeckstraat richting Deinze-centrum. Dit fietspad maakt deel uit van het Oost-Vlaamse netwerk van Lange Afstandsfietspaden. Met Nevele worden nu de plannen opgemaakt om dit gedeelte te vervolledigen tot in het centrum van hun gemeente.

Eerste fase van de verbinding Tweebruggenstraat – Vaart Rechteroever en F37

Ook langs de Leie werd een fietspad aangelegd. Het fietspad loopt vanaf de Tweebruggenstraat richting Vaart Rechteroever en sluit aan op het bestaande Antoon Van Paryspad. Het fietspad verbindt Deinze-centrum via fietssnelweg F37 richting Tielt. In een eerste fase werd vanaf de Tweebruggenstraat over 600 meter een 3 meter breed asfaltpad aangelegd. In afwachting van de tweede fase, het doortrekken van het fietspad tot aan de Vaart Rechteroever, werd een aftakking richting de Machelenstraat gerealiseerd.

Provincie financiert fietswegen

De Provincie investeert 590 000 euro in het fietspad langs de Vaart en financiert hiermee dit fietspad voor de volle 100%. Fase 1 van het fietspad langs de Oude Leiearm bedraagt een investering van 150 000 euro, waarvan 60% door de Provincie Oost-Vlaanderen en 40% door de Vlaamse Overheid betaald wordt. De Stad Deinze en Waterwegen en Zeekanaal nv stelden de gronden ter beschikking. De goede wisselwerking tussen de Provincie en de Stad en de grondverwerving door de stad waren cruciaal bij de aanleg van de fietswegen.

Contacteer ons
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit (algemene vragen), Provincie Oost-Vlaanderen
Matias Vandenbossche dienst Mobiliteit (technische vragen), Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Van Thuyne schepen bevoegd voor mobiliteit
Jan Vermeulen Burgemeester
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit (algemene vragen), Provincie Oost-Vlaanderen
Matias Vandenbossche dienst Mobiliteit (technische vragen), Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Van Thuyne schepen bevoegd voor mobiliteit
Jan Vermeulen Burgemeester
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent