Provincie realiseert samen met Stekene en Sint-Niklaas nieuwe fietswegen en fietsbrug

In het najaar van 2017 werd door de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente Stekene en de stad Sint-Niklaas de fietsbrug afgewerkt over de Stekense Vaart. De fietsbrug is het sluitstuk van het BFF-project Weimanstraat – Koebrugstraat waarbij een veilige fietsverbinding gerealiseerd werd tussen Stekene en Sint-Niklaas (BFF: bovenlokaal functioneel fietsnetwerk)

Op de fiets tussen Stekene en Sint-Niklaas: snel, eenvoudig, comfortabel en veilig

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit: "BFF-routes zijn fietswegen die deel uitmaken van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Ze zijn bedoeld voor functioneel fietsverkeer, bv. naar het werk of naar school. De verbinding langs de Weimanstraat en de Koebrugstraat is een belangrijke verbinding voor fietsers tussen Stekene – Klein-Sinaai en Sint-Niklaas – Sinaai."

De aangelegde fietspaden op de BFF-route zijn in totaal 2 600 meter lang. Na de geplande wegen- en rioleringswerken zal het fietspad langs de Weimanstraat nog doorgetrokken worden tot aan het kruispunt Zwaanaardestraat-Keizerstraat.

Op de grens tussen Stekene en Sint-Niklaas werd een nieuwe fietsbrug gebouwd over de Stekense Vaart zodat fietsers de brug voor autoverkeer niet moeten nemen en op het vrijliggende fietspad kunnen blijven fietsen. De gemeente Stekene, de stad Sint-Niklaas en de Provincie Oost-Vlaanderen zijn dan ook verheugd de fietsbrug en de fietspaden te mogen inrijden.

In totaal werden 600 meter aanliggende fietspaden en 2 000 meter vrijliggende fietsweg aangelegd. De brug zelf is 17,5 meter lang en 3 meter breed en werd op 6 december 2017 geïnstalleerd.

Provincie financiert fietswegen

De fietswegen langs de Koebrugstraat en de Heimanstraat liggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en werden voor 80% gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. De Vlaamse Overheid betaalt hiervan de helft.

De stad Sint-Niklaas betaalde 1 227 722,71 EUR en kreeg een subsidie van 558 840,59 EUR voor het fietspad langs de Weimanstraat. De gemeente Stekene betaalde 1 128 203,33 EUR en kreeg een subsidie van 454 166,03 EUR voor het fietspad langs de Koebrugstraat. Het Vlaams Gewest levert een bijdrage van 506 503,30 EUR in de subsidie.

De fietsbrug komt in aanmerking voor een subsidie van 40%. De gemeente Stekene en de stad Sint-Niklaas betaalden elk de helft van de brug en ontvingen hiervoor elk een subsidie van 22 417,51 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent