Provincie realiseert nieuwe fietsweg in Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas

In het voorjaar van 2017 realiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis-Waas en de stad Sint-Niklaas de fietsweg langs de Molenbeek op de grens tussen beide gemeenten.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: "Dit fietspad maakt deel uit van het Oost-Vlaamse Lange AfstandsFietspadennetwerk (LAF) en betekent een investering van 302.406 EUR. De Provincie financiert voor 60%, de Vlaamse overheid subsidieert 40%. Sint-Gillis-Waas stelde de gronden ter beschikking en wordt na oplevering eigenaar van de fietsweg. Samen met Sint-Niklaas staat de gemeente verder in voor het goed beheer en onderhoud."

Op de fiets tussen Stekene, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas: snel, eenvoudig, comfortabel en veilig

Langs de Molenbeek werd een veilige en comfortabele fietsverbinding aangelegd van 1483 meter lang en 3 meter breed. De fietsweg sluit aan op het bestaande fietspad vanaf Stekene Dorp langs de Stekense vaart en de Molenbeek. 

In een volgende fase wordt de 2.7 km. lange verbinding richting Pijkedreef gerealiseerd. Op die manier worden de kernen van Stekene, Sint Pauwels en Sint-Gillis-Waas vlot verbonden met centrum Sint-Niklaas, en vormt de fietsweg dé verbinding vanuit Sint-Niklaas richting het bosrijke Wase platteland. Voor pendelaars, schoolgaande jeugd en recreanten wordt het fietspad een veilig alternatief voor de drukke N403 en de dichtbebouwde gemeentewegen. Het ontwerp van deze fietsweg tussen Marktstraat, Hoge Bokstraat en Pijkedreef is in volle gang.

De fietssnelweg werd aangelegd in asfalt. Het kruispunt met de Puyveldestraat is ingericht met een snelheidsremmer voor gemotoriseerd verkeer zodat fietsers een veilige oversteek kunnen maken. Bij de heraanleg van de Marktstraat (najaar 2017) wordt ook een veilige oversteek voorzien.
 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Pieter Derudder en Marjolein Hantson dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Pieter Derudder en Marjolein Hantson dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent