Provincie pleit voor vederzetting succesvolle initiatieven rond geweld en stelt nieuw project voor

Vanaf 1 januari 2018 mag het provinciebestuur geen persoonsgebonden opdrachten meer opnemen. Dat wil zeggen dat onder meer de activiteiten rond huiselijk geweld stopgezet worden. De Provincie pleit, naar aanleiding van de internationale dag tegen huiselijk geweld, bij de Vlaamse overheid voor een verderzetting van haar succesvolle initiatieven rond geweld. Daarnaast komt de Provincie ook op de proppen met een nieuw project: het intensief casusoverleg. 

“Het werkveld zelf is vragende partij naar continuïteit in de opvolging van de goede praktijken die in Oost-Vlaanderen zijn uitgebouwd de voorbije jaren”, aldus gedeputeerde  Eddy Couckuyt,  bevoegd voor welzijn.

Zo willen politie en algemeen welzijnswerk twee keer per jaar blijven overleggen om samenwerking en doorverwijzing rond partnergeweld te bespreken. Ook hulpverleners vragen om blijvend samen te komen met mensen uit het werkveld om van elkaar te leren en zo de gewelddossiers kwalitatief op te volgen. Politie- en hogescholen ten slotte willen blijvend geïnformeerd worden over het Vlaamse en federale beleid inzake geweld, zoals tot nu toe werd opgenomen door het provinciebestuur.

Intensief casusoverleg

De Provincie komt ook met een nieuw project op de proppen, het intensief casusoverleg. Vanaf 6 december starten de politiezones Oudenaarde, Gent en Dendermonde in de testfase. Na evaluatie midden 2018 breidt het project uit naar alle 28 politiezones. Dat wordt verder opgevolgd door Vlaanderen. Bij intensief casusoverleg verleent het parket-generaal toestemming om relevante informatie te delen tussen hulpverleners, politie, justitiehuizen en parket rond specifieke dossiers. Deze verschillende partners komen tweewekelijks samen om gezinnen te ondersteunen om verder te leven zonder geweld.

Deze methodiek werd op 24 november voorgesteld aan Staatssecretaris Demir voor Gelijke Kansen en een raadgever van Minister Vandeurzen, bevoegd voor Welzijn. Zij waren getuige van de start van een nieuwe samenwerking tussen politie, parket en hulpverlening rond complexe situaties van partnergeweld en kindermishandeling.

Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn: “Ik ben heel fier om over iets meer dan een maand de fakkel op deze manier door te geven aan Vlaanderen. We hebben in Oost-Vlaanderen de afgelopen 26 jaar baanbrekend werk geleverd rond geweld.”

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Chantal Van de Kerckhove directie Welzijn , Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Chantal Van de Kerckhove directie Welzijn , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent