Provincie plant erfgoedbomen aan op Vlaamse Ardennendag

Op zondag 16 april is het Vlaamse Ardennendag. Het is traditioneel een dag waarop de Vlaamse Ardennen in de kijker worden gezet worden via allerlei activiteiten. Als inspirerende plek waar natuur, landschap en erfgoed samenkomen, is het Kasteel Van Lillare in Sint-Maria-Oudenhove (Brakel) dit jaar de gekozen locatie. In het kader van haar erfgoedbomenproject plant de Provincie er zondag twee enten aan van monumentale bomen uit de Vlaamse Ardennen.

De Vlaamse Ardennendag is een organisatie van Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus en het bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen - Boembekemolen. Ook de Provincie Oost-Vlaanderen kon dit jaar niet ontbreken op het evenement.

Erfgoedbomenproject

De Provincie vermeerdert sinds 2019 monumentale bomen in nood door nakomelingen op te kweken via enten en stekken, en dit in het kader van haar baanbrekende erfgoedbomenproject.

Op zondagnamiddag zal gedeputeerde voor Erfgoed An Vervliet twee jonge boompjes uit het project overhandigen aan Matthias Diependaele, minister van Onroerend Erfgoed, en Stefaan Devleeschouwer, burgemeester van Brakel. Zij zullen op hun beurt de boompjes aanplanten op het kasteeldomein.

“Erfgoedbomen zijn zeldzame of heel oude bomen die de publieke ruimte typeren en waar de bewoners bijzondere waarde aan hechten. Denk maar aan de bekende Vollanderpopulier van Zottegem of de sfeervolle treurbeuk op het protestants kerkhof van Korsele. De Provincie wil dit waardevol houtig erfgoed én de bijbehorende genetische diversiteit laten voortleven. Daarom ben ik heel blij dat er hier alvast twee boompjes een mooie nieuwe plaats kunnen krijgen”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Het eerste boompje dat aangeplant wordt, is een ent van een bekende Zottegemnaar. De ‘Zevensacramentenboom’ is een monumentale knotlinde die, aangeplant naast het dorpsschooltje, vermoedelijk ooit dienst deed als educatief voorwerp van de dorpspastoor. Deze veteranenboom gaat de laatste jaren wat achteruit. De Provincie kweekt daarom preventief enten op zodat het genetisch materiaal van dit groene monument niet verloren gaat.

De tweede ent is ook een Vlaamse Ardenner, afkomstig van de eeuwenoude Linde van Zwalm (Meiligem) Beekmeers. Deze monumentale hoekboom is nog een laatste verwijzing naar de al lang verdwenen Beekmeershoeve.

Alle informatie over het project vind je op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedbomen. Ken je een beschermde 'veteraanboom' in nood of wil je een erfgoedboom op een erfgoedlocatie planten? Mail dan naar erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent