Provincie plant 3 ha extra bos aan in Het Leen

Op dinsdag 12 december werd het bosgebied van Provinciaal domein Het Leen een stukje groter. De Provincie verwierf onlangs drie hectare voormalig akkerland aan de westkant van het domein, niet ver van het Schipdonkkanaal. Een eerste deel van die gronden werd vandaag bebost.

Wanneer de drie bijkomende hectare volledig bebost is, zal het bosgebied in Het Leen maar liefst 247 hectare groot zijn. Daarmee is het een van de grootste bossen in Oost-Vlaanderen. Het Leen is een moerassig bosgebied met grote variatie aan fauna en flora, grote populaties van een aantal kruidenrijke bosranden, verschillende soorten varens en zwammen, en andere bijzondere soorten. Zo vertoeven de ijsvogel en de wespendief graag in Het Leen. De bunkers van het voormalig militair domein zijn bovendien een geliefde overwinteringsplek voor vleermuizen. 

In februari van dit jaar behaalden we vroegtijdig onze doelstelling om onze eigen provinciale bos- en natuurgebieden met 10% uit te breiden. Minder dan een jaar later staat de teller al op 11,6%. Op die nieuw aangekochte gronden planten we ook bos, zoals vandaag in Het Leen. Meer dan ooit hebben we immers bos nodig om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Milieu

De Provincie kreeg voor de aanplant hulp van enkele ‘Grootouders voor het Klimaat’, een burgerbeweging van mensen die bezorgd is om de klimaatverandering en in het bijzonder om de gevolgen ervan voor toekomstige generaties. 

Wij zijn een onafhankelijke beweging, sociaal bewogen en geënga­geerd. Wij zijn senioren, veelal opa’s en oma’s, die een leefbare wereld willen doorgeven aan de volgende generaties. Met onze acti­vi­teiten willen we met onze leeftijd­genoten en samen met anderen, de samenleving en de politiek verantwoordelijken sensi­bili­seren en oproepen tot actie voor een dringend en doortastend klimaatbeleid.”

Bie Piryns, Grootouder voor het Klimaat

Provincie maakt werk van bosuitbreiding

De Provincie Oost-Vlaanderen beheert op dit moment al meer dan 1 050 hectare provinciale natuur, waarvan bijna 900 hectare bos. Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio; voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Provincie zet alles op alles om die bebossingindex naar omhoog te krijgen.

Het tweede deel van de bosaanplant van drie hectare in Het Leen vindt zondag 17 december al plaats. Dan komen onder andere de nieuwe inwoners van Lievegem mee de handen uit de mouwen steken. Naast de aanplant in Het Leen, zorgt de Provincie deze winter onder andere ook voor bijkomende bebossing in Puyenbroeck, in het Heynsdaelebos in Ronse en aan Provinciaal domein Nieuwdonk.

Zo komt er op de eigen gronden van de Provincie Oost-Vlaanderen dit plantseizoen in totaal maar liefst 20 hectare bos bij. Daarnaast ondersteunt de Provincie ook bebossingsprojecten van steden en gemeenten via het Bosloket, van particulieren via het bebossingfonds BOOST en door ondersteuning van de reguliere werking van de Bosgroepen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Milieu
Tijs Decuypere dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Milieu
Tijs Decuypere dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent