Skip to Content

Provincie plaatst wegwijzers op fietssnelweg F45 tussen De Pinte en Oudenaarde

Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de Oost-Vlaamse steden en gemeentes aan een sluitend netwerk van fietssnelwegen. Dit fietssnelwegennetwerk maakt het mogelijk om de fiets te nemen voor dagelijkse verplaatsingen naar het werk of naar school, ook over langere afstand. Om het fietssnelwegennetwerk bekender en duidelijker te maken, voorziet Provincie Oost-Vlaanderen de fietssnelwegen van wegwijzers. Deze wegwijzers werden ontworpen volgens de Routetaal Fietssnelwegen en worden ook in andere provincies uniform toegepast.

De F45: met de fiets naar de Ronde van Vlaanderen!

Fietssnelweg F45 loopt vanaf Gent via De Pinte, Nazareth, Gavere, Zingem, Oudenaarde en Kluisbergen naar Avelgem en Kortrijk.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit: "Oudenaarde speelt binnen het wielergebeuren in Vlaanderen een centrale rol en daarom werd de F45 gekozen om als eerste Oost-Vlaamse fietssnelweg bewegwijzerd te worden. Op die manier kunnen wielerliefhebbers onmiddellijk de wegwijzers volgen richting De Ronde van Vlaanderen."

Routetaal fietssnelwegen

De F45 werd op een uniforme manier bewegwijzerd om fietsers de weg te wijzen, maar ook om fietsers naar de fietssnelweg te leiden. Zo wordt de fietssnelweg zichtbaarder en kunnen meer fietsers gebruik maken van de fietssnelweg. Op kruispunten met Bovenlokale Functionele Fietsroutes en andere fietssnelwegen komen bovendien routeborden die een overzicht geven van de fietssnelweg.

Provincie financiert bewegwijzering

In totaal werden 146 borden en 154 markeringen geplaatst. De Provincie financiert de bewegwijzering voor 81 835,57 EUR. De gemeenten De Pinte, Nazareth, Gavere, Zingem en de stad Oudenaarde gingen akkoord met het plaatsen van de bewegwijzering en staan verder in voor het onderhoud van de borden. Daarnaast gaf nv De Vlaamse Waterweg ook toestemming voor de bewegwijzering op het jaagpad langs de Schelde.

"Samen met deze partners hopen we dat nog meer fietsers gebruik maken van de fietssnelweg F45", aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit. 

In een volgende fase, na de realisatie van de Parkbosbruggen in Gent, wordt ook het traject Gent-De Pinte bewegwijzerd.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Pieter Derudder dienst Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Pieter Derudder dienst Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent