Provincie organiseert themadag Eiwitketens, van veld(boon) tot bord

Samen met Provincie West-Vlaanderen en Provincie Zeeland

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland organiseren op vrijdag 13 januari 2023 de grensoverschrijdende themadag ‘Eiwitketens, van veld(boon) tot bord’. De themadag gaat door tijdens de land- en tuinbouwbeurs Agriflanders in Flanders Expo in Gent. 

"Om aan de (veranderende) vraag naar voedsel en voeder te voldoen, moeten we eiwitproductie en -consumptie herzien en verduurzamen. Op de themadag 'Eiwitketens, van veld(boon) tot bord' staan we stil bij de verschillende facetten verbonden aan deze uitdaging."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland 

Programma

In de voormiddag wordt een beeld gegeven van wat speelt van veld(boon) tot bord: van een helikopterzicht op eiwitdiversificatie, over de krijtlijnen van het beleid (Europees, Vlaams, Zeeuws …) en de verdieping in de primaire productie, voeder- en voedingstoepassingen tot een globale ketenbenadering.

In de namiddag is er de mogelijkheid om vrijblijvend een geleid bezoek te volgen aan thema-gerelateerde standen op Agriflanders. Nadien is er ruim de tijd om de beurs vrij te bezoeken.

Doelgroep

De themadag richt zich tot land- en tuinbouwers, beleidsmensen en onderzoeksinstellingen. Bijkomend doel is om deelnemers van de drie provincies samen te brengen om ideeën en aanpak uit te wisselen en zo grensoverschrijdende (project)werking te stimuleren.

Praktische info

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig voor 8 januari 2023. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven en het gedetailleerd programma raadplegen kan via deze link

De themadag is een organisatie van de vakgroep landbouw van Euregio Scheldemond, het grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent