Skip to Content
Provincie Oost-Vlaanderen zoekt kandidaten voor Onroerend Erfgoedprijs 2021: landschap & houtig erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt kandidaten voor Onroerend Erfgoedprijs 2021: landschap & houtig erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een oproep naar kandidaten voor de Onroerend Erfgoedprijs 2021: landschap & houtig erfgoed. Met die prijs bekroont het provinciebestuur een bijzondere verdienste of een voorbeeldige realisatie op het vlak van onroerend erfgoed. Dit jaar wordt de prijs uitgeschreven voor een erfgoedlandschap of houtig erfgoed.

“Met de Onroerend Erfgoedprijs 2021 willen we landschap & houtig erfgoed in de kijker zetten. Het is immers nog minder gekend dat een landschap veel erfgoedwaarde in zich draagt. En dat we, door er met erfgoedogen naar te kijken, heel wat waardevols kunnen opsteken voor de toekomst. We stellen vast dat heel wat mensen door dit onderwerp beroerd worden en waardevolle initiatieven ontplooien. We willen deze vele goede voorbeelden opsporen en verder uitdragen zodat ze aanzetten tot nog meer engagement”.

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Landschap & houtig erfgoed

Wat onder meer in aanmerking kan komen voor de prijs zijn initiatieven die het landschap en houtig erfgoed herstellen zoals vroeger. Denk maar aan de originele beplanting van een dorpsplein, dries, park, kerkhof, kasteeldreef, trage weg, tuin, grasland of boomgaard. De prijs kan ook gaan naar een vorm van landschapsbeheer die ervoor zorgt dat de aandacht gevestigd wordt op de sporen van de geschiedenis in het landschap van vandaag, zoals mottes. Ook het beheren van een historisch bos via eeuwenoude, duurzame technieken, maakt kans.

Inschrijven en prijs

Het reglement en het inschrijvingsformulier vindt men op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedprijs. Inschrijven kan tot uiterlijk 30 juni 2021. De laureaat wordt bekend gemaakt in het najaar en ontvangt een bedrag van 10 000 EUR.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Stani Vandecatsye dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Stani Vandecatsye dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent