Provincie Oost-Vlaanderen zoekt bezoekboerderijen voor het netwerk Beleef de boerderij

Het netwerk Beleef de boerderij zoekt kandidaat-bezoekboerderijen voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2026. Land- en tuinbouwers kunnen zich tot 15 april 2023 kandidaat stellen.

“Oost-Vlaanderen is op zoek naar actieve land- en tuinbouwers die klassen en groepen willen ontvangen. Wij willen de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw in al zijn facetten tonen aan het grote publiek. Op die manier vergroten we het draagvlak voor de land- en tuinbouwsector in onze provincie.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Inschrijven als kandidaat bezoekboerderij

Wie zich kandidaat wil stellen als bezoekboerderij, vult het formulier in. De Provincie neemt nadien contact met de kandidaten.

Een land- of tuinbouwbedrijf dat, bij de start van het schooljaar 2023-2024 lid wil zijn van het netwerk, moet zich voor 15 april 2023 kandidaat stellen.

Leidraad voor land- en tuinbouwers

De leidraad voor land- en tuinbouwers bundelt alle informatie over het netwerk. Je krijgt erin een antwoord op vragen als: hoe kan je je aansluiten? Voor welke waarden staat het netwerk? Wat biedt de Provincie? De kwaliteitsrichtlijnen vertalen wat de Provincie van de bezoekboerderij verwacht op vlak van veiligheid, verzekering, educatief aanbod & communicatie.

Alle informatie om je kandidaat te stellen als bezoekboerderij vind je op de website www.oost-vlaanderen.be/beleef-de-boerderij.

Tips landbouweducatie

Voor land- en tuinbouwers die overwegen om te starten met landbouweducatie op hun bedrijf bundelde de Provincie Oost-Vlaanderen tips in de brochure Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?.

Wat is het netwerk Beleef de boerderij?

Beleef de boerderij is een netwerk van actieve land- en tuinbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen die kinderen en volwassenen laten kennis maken met de hedendaagse land- en tuinbouw. Het netwerk Beleef de boerderij wil belevingsvolle, kwaliteitsvolle en veilige, educatieve boerderijbezoeken aanbieden.

Het netwerk wil het imago van de land- en tuinbouw versterken en boer en burger dichter bij elkaar brengen.

Het netwerk is opgericht door de Provincie Oost-Vlaanderen die het coördineert, begeleidt en verbindt. Naast coaching en advies zet de Provincie ook in op vormingen en educatieve activiteiten.

Subsidie landbouweducatie

Oost-Vlaamse klassen die een bezoek brengen aan een bedrijf van het netwerk Beleef de boerderij kunnen een subsidie aanvragen bij de Provincie.

Meer informatie over het netwerk en de subsidie vind je op de website www.beleefdeboerderij.be.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent